Active Directory

Przykładowy zakres wykonywanych prac podczas migracji, konfiguracji lub wdrożenia usług katalogowych Microsoft Active Directory.

active directory

Wdrożenie Active Directory:

 1. Uruchomienie systemu w zakresie:

 • Usługi instalacji i konfiguracji środowiska wirtualizacji wraz z zależnymi komponentami,
 • Usługi katalogowej Active Directory opartej na dwóch kontrolerach domeny,
 • Usługi rozpoznawania nazw domenowych DNS oraz nazw NetBIOS,
 • Usługi przydzielania adresów oraz konfiguracji opcji TCP/IP,
 • Usługi serwera plików z komponentami ograniczeń dyskowych, ochrony w zakresie rodzaju przechowywanych plików oraz infrastruktury klasyfikacji danych,
 • Migracji danych z istniejącego serwera plików do nowego środowiska wraz z klasyfikacją danych,
 • Usługi dostępu zdalnego w połączeniu z rozwiązaniem Fortinet,
 • Usługi kopii zapasowych środowiska wirtualnego oraz danych serwera plików,
 • Usługi aktualizacji środowisk Microsoft,
 • Usługi szyfrowania danych na komputerach użytkowników,
 • Usługi konfiguracji rekomendacji zabezpieczeń dla środowiska stacji roboczych oraz systemów serwerowych.

2. Doradztwo w zakresie niezbędnego do wykonania wdrożenia sprzętu i oprogramowania.

3. Warsztaty dla zespołu IT w zakresie użytkowania, utrzymania, monitorowania i odzyskiwania w przypadku awarii.

4. Dokumentacja środowiska.