System Center

Każde zaawansowane środowisko informatyczne nie może funkcjonować bez oprogramowania narzędziowego wspomagającego pracę data center. Wykorzystujemy System Center 2012 R2, aby umożliwić najlepsze funkcjonowanie usług informatycznych. Poniżej przedstawimy przykładowy zakres wykonywanych prac.

system center

System Center:

 1. Wdrażanie systemu monitorowania infrastruktury IT (System Center Operations Manager):

  • Wdrażanie SCOM 2012
  • Strojenie systemu monitorowania

 2. Budowę chmur prywatnych do obsługi tzw. workload do świadczenia usług IaaS (maszyny wirtualne) oraz PaaS (platforma bazodanowa MS SQL, platforma www – MS IIS) w oparciu o System Center 2012 R2 a także Windows Azure Pack.

 3. Automatyzację procesów zarządzania centrami danych w oparciu o System Center Orchestrator 2012 R2 (SCO) np. procesy tworzenia maszyn wirtualnych, zakładania kont w AD.

 4. Wdrażanie sytemu zarządzania aplikacjami i konfiguracją – System Center Configuration Manager 2012 (SCCM), umożliwiającego m.in.:

  • Nienadzorowane instalacje na systemach serwerowych i klienckich
  • Inwentaryzacje sprzętową o programową
  • Nienadzorowane wdrażanie systemów operacyjnych

  5. Wdrażanie systemu zgłoszeń i bazy Configuration Management Database (CMDB) w oparciu o System Center Service Manager 2012 (SCSM):

  • Definiowanie i synchronizacje CMDB
  • Implementacje systemu zgłoszeń incydentów i problemów (ITIL)
  • Implementacje katalogu usług (Service Catalog)
  • Automatyzacje procesu obsługi katalogu zgłoszeń

 6. Automatyzacja standardowych czynności administratorskich.

 7. Warsztaty dla zespołu IT w zakresie użytkowania, utrzymania, monitorowania i odzyskiwania w przypadku awarii.

 8. Dokumentacja środowiska.

 9. Doradztwo i dostawa niezbędnego do wykonania wdrożenia sprzętu i oprogramowania.