Wirtualizacja

Wirtualizacja jest w stanie odpowiednio zarządzać zasobami fizycznymi, redukując w ten sposób zbędny sprzęt i optymalizować jego wykorzystanie, a także uniezależnić się od warstwy fizycznej. Przykładowy zakres wykonywanych prac:

wirtualizacja

Platforma wirtualizacji:

 1. Wdrożenie platformy wirtualizacji i zarządzania wirtualizacją (System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager).

 2. Migracje systemów innych platform wirtualizacyjnych.

 3. Optymalizacje platformy wirtualizacyjnej.

 4. Migracje platformy wirtualizacji do SCVMM 2012 R2.

 5. Wirtualizacja aplikacji i stacji roboczych:

  • App-V (Application Virtualization)
  • VDI (Virtual Desktop Infrastructure)

 6. Warsztaty dla zespołu IT w zakresie użytkowania, utrzymania, monitorowania i odzyskiwania w przypadku awarii.

 7. Dokumentacja środowiska.

 8. Doradztwo i dostawa niezbędnego do wykonania wdrożenia sprzętu i oprogramowania.