Wirtualizacja

Wirtualizacja jest w stanie odpowiednio zarządzać zasobami fizycznymi, redukując w ten sposób zbędny sprzęt i optymalizować jego wykorzystanie, a także uniezależnić się od warstwy fizycznej. Przykładowy zakres wykonywanych prac:

wirtualizacja

Platforma wirtualizacji:

 1. Wdrożenie platformy wirtualizacji i zarządzania wirtualizacją (System Center 2012 R2 Virtual Machine Manager). 2. Migracje systemów innych platform wirtualizacyjnych. 3. Optymalizacje platformy wirtualizacyjnej. 4. Migracje platformy wirtualizacji do SCVMM 2012 R2. 5. Wirtualizacja aplikacji i stacji roboczych:
  • App-V (Application Virtualization)
  • VDI (Virtual Desktop Infrastructure)
 6. Warsztaty dla zespołu IT w zakresie użytkowania, utrzymania, monitorowania i odzyskiwania w przypadku awarii. 7. Dokumentacja środowiska. 8. Doradztwo i dostawa niezbędnego do wykonania wdrożenia sprzętu i oprogramowania.