Open Project – zaawansowane zarządzanie projektami

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do liderów i członków zespołów projektowych, chcących poprawić wydajność realizacji projektów, dzięki aktywnej organizacji wspólnego przedsięwzięcia, przy wykorzystaniu aplikacji Open Project. Szkolenie pozwoli na usystematyzowanie i rozpropagowanie wiedzy o zarządzaniu projektami, wśród członków zespołu, co pozytywnie wpłynie na ich zaangażowanie w aktywną realizację zadań.

Szkolenie prowadzone jest przy aktywnym zaangażowaniu uczestników, w oparciu o studia przypadków oraz ćwiczenia, podczas których uczestnicy, wykorzystując Open Project, rozwiązują praktyczne problemy na jakie można napotkać się podczas realizacji zadań w projektach.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Wykorzystać w praktyce najważniejsze funkcje aplikacji Open Project.
 • Przygotować i kontrolować realizację prac zgonie z harmonogramem projektu.
 • Zarządzać wykorzystaniem zasobów w projekcie.
 • Zidentyfikować potencjalne problemy z zasobami, harmonogramem i budżetem.
 • Tworzyć raporty umożliwiające analizę stanu projektu.
 • Kontrolować pulę zasobów wykorzystywanych przy wielu projektach.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami

 • Cele projektu
 • Trójkąt projektowy
 • Definiowanie zakresu projektu
 • Metoda ścieżki krytycznej

2. Wprowadzenie do Open Project

 • Omówienie interfejsu aplikacji
 • Projekty i pod projekty
 • Widok Gantta
 • Wsparcie dla SCRUM
 • Moduły i pluginy

3. Harmonogram prac

 • Zagadnienia i pod zagadnienia
 • Wprowadzanie i parametryzacja zadań
 • Definiowanie przebiegu prac
 • Optymalizacja harmonogramu – trójkąt ograniczeń

4.Współpraca członków zespołu projektowego

 • Role i uprawnienia członków zespołu projektowego
 • Komunikacja w zespole

5. Kontrola realizacji projektu

 • Śledzenie postępów w projekcie
 • Rozliczanie czasu pracy
 • Generowanie raportów
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia
pl Polish
X