Zarządzanie projektami w oparciu o OpenProject

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do zarządzania projektami:

 • Cele projektu,
 • Trójkąt projektowy,
 • Definiowanie zakresu projektu,
 • Metoda ścieżki krytycznej.

2. Wprowadzenie do OpenProject:

 • Omówienie interfejsu aplikacji,
 • Praca z istniejącymi projektami (tabelą projektów),
 • Aktualizacja statusu projektu,
 • Konfigurowanie ustawień dla projektów,
 • Tworzenie kopii, szablonów, usuwanie projektów,
 • Archiwizacja projektów,
 • Eksport projektów,
 • Ustawienia projektu,
 • Dodawanie podprojektów,
 • Praca ze stroną projektu.

3. Praca z pakietami roboczymi:

 • Omówienie widoku tabeli pakietów roboczych,
 • Filtrowanie, sortowanie i grupowanie w tabeli pakietów roboczych,
 • Konfigurowanie widoku pakietów roboczych,
 • Kategorie pakietów roboczych,
 • Tworzenie nowych pakietów roboczych (typy pakietów),
 • Praca z pakietami (edycja, usuwanie, kopiowanie, przenoszenie, eksport, zmiana projektu),
 • Hierarchizacja zadań,
 • Łączenie relacjami,
 • Praca z widokami (Wykres Ganta, Karty, Tabela , Kalendarz),
 • Modyfikowanie widoku tabeli, praca z kolumnami i polami użytkownika,
 • Tworzenie różnych typów raportów, Eksporty.

4. Harmonogram prac:

 • Wprowadzanie i parametryzacja zadań,
 • Definiowanie przebiegu prac,
 • Optymalizacja harmonogramu – trójkąt ograniczeń.

5. Praca z zasobami (użytkownikami):

 • Dodawanie i zarządzanie grupami,
 • Dodawanie i zarządzanie rolami i uprawnieniami,
 • Tworzenie użytkowników i przypisywanie im ról oraz dodawanie do grup,
 • Tabela stawek użytkownika,
 • Wyszukiwanie użytkowników,
 • Filtrowanie, sortowanie i grupowanie w tabeli użytkowników,
 • Przypisywanie użytkowników do pracy w projektach,
 • Awatary.

6. Zarządzanie czasem pracy i kosztami:

 • Tworzenie i praca z budżetami w OpenProject,
 • Przypisywanie pracy i kosztów do zadania,
 • Tworzenie raportów pracy i kosztów dla projektu.

7. Dokumentacja projektowa w OpenProject:

 • Tworzenie dokumentacji projektowej w świetle metodyk prowadzenia projektów,
 • Możliwości pracy z dokumentacją projektową w OpenProject,
 • Obsługa funkcjonalności Wiki,
 • Obsługa funkcjonalności Dokumenty.

8. Komunikacja w OpenProject:

 • Funkcjonalność notyfikacji w pakietach roboczych,
 • Obsługa spotkań w OpenProject,
 • Fora i ich zastosowanie,
 • Aktualności i ich zastosowanie.

9. Narzędzia wspierające metodyki zwinne w OpenProject:

 • Specyfika metodyk zwinnych,
 • Tworzenie i praca z backlogami w OpenProject,
 • Tworzenie tablic, dodawanie pakietów roboczych,
 • Tworzenie projektów w widoku Tablic i zmiana statusów pakietów roboczych,
 • Zarzadzanie projektem przy pomocy tablic.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia