MS Outlook – efektywna organizacja czasu pracy

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które wykorzystują MS Outlook w codziennej pracy, ale znają program tylko z jego podstawowych funkcji.

Korzyści po szkoleniu:

Uczestnicy szkolenia będą potrafili:

 • skonfigurować konto i dostosować parametry do własnych potrzeb,
 • efektywnie zarządzać wiadomościami e-mail,
 • zarządzać kalendarzem (dodawać: spotkania, terminy, wydarzenia),
 • korzystać z dziennika,
 • ustalać zadania.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. MS Outlook – organizacja pracy

 • konfiguracja konta
 • wysyłanie, odbieranie, odpowiadanie, przekazywanie wiadomości
 • wstawianie obiektów z innych programów
 • załączanie plików
 • tworzenie wersji roboczych
 • wyszukiwanie, sortowanie, grupowanie i filtrowanie wiadomości
 • tworzenie podpisów, reguł, alertów, autoodpowiedzi
 • udostępnienie poczty
 • praca w trybie offline
 • opcje widoku
 • autoarchiwizacja wiadomości

2. Tworzenie kontaktu

 • zarządzanie pozycjami kontaktów
 • wysyłanie wiadomości dla list dystrybucyjnych
 • synchronizacja kontaktów z telefonem

3. Konfiguracja i korzystanie z kalendarza

 • spotkania, terminy, wydarzenia cykliczne
 • harmonogram
 • udostępnianie kalendarza

4. Zadania

 • przydzielanie i wykonywanie zadań
 • tworzenie zadań cyklicznych
 • kontrola wykonywanych zadań
 • wysyłanie raportów

5. Dziennik

 • rejestrowanie czynności
 • rejestracja operacji na plikach Excel, Word, Access
 • zarządzanie pozycjami dziennika
 • kontrola wykonywanych czynności i zadań

6. Notatki

 • tworzenie notatek
 • opcje notatek
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia