MS Access – tworzenie baz danych

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób, które nie miały styczności z programem oraz dla osób zainteresowanych podniesieniem swoich umiejętności obsługi Ms Access. Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie podstawowych funkcji MS Access w stopniu umożliwiającym swobodną pracę z programem.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • tworzyć i modyfikować bazy danych
 • korzystać z tabel kwerend
 • tworzyć raporty

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do programu

 • charakterystyka aplikacji ms access
 • obiekty bazy danych
 • menu i paski narzędzi

2. Bazy danych

 • dodawanie i edycja rekordów
 • dostosowanie tabel (szerokość kolumn i wysokość wierszy), blokowanie i ukrywanie kolumn
 • posługiwanie się formularzami podstawowymi i podrzędnymi do wprowadzania danych
 • wyszukiwanie rekordów, filtrowanie, sortowanie
 • tworzenie etykiet adresowych i korespondencja seryjna

3. Tabele

 • kreator tabel
 • edycja tabel
 • arkusz danych tabeli – wprowadzanie i modyfikacja danych
 • sortowanie danych
 • praca z kluczami podstawowymi

4. Kwerendy

 • zastosowanie kwerend
 • kreator kwerend
 • tworzenie i modyfikacja prostych kwerend

5. Formularze

 • kreator formularzy
 • projektowanie prostych formularzy
 • edycja formularzy

6. Raporty

 • kreator raportów
 • tworzenie i edycja prostych raportów

7. Wydruki

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia