MS Access – poziom zaawansowany

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób, które miały już styczność z programem i są zainteresowane bardziej efektywną pracą na bazach danych. Szkolenie pozwoli uczestnikom na poznanie zaawansowanych funkcji MS Access w stopniu umożliwiającym przyspieszenie pracy i zautomatyzowanie niektórych czynności.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • korzystać z zaawansowanych narzędzi programu
 • tworzyć zaawansowane bazy danych i kwerendy
 • stworzyć złożone formularze i reporty z wykresami
 • chronić bazy danych i nadawać uprawnienia

PROGRAM SZKOLENIA

1. Powtórzenie podstaw programu

2. Zasady projektowania aplikacji bazodanowych

 • normalizacja danych
 • projektowanie tabel – zasady doboru typów pól
 • klucze główne i klucze obce
 • relacje i więzy integralności
 • klucze

3. Projektowanie złożonych kwerend

 • typy kwerend
 • sprzężenia w kwerendach
 • tworzenie i wykorzystywanie wyrażeń, używanie operatorów

4. Formularze

 • formanty formularzy
 • wykorzystanie i modyfikowanie właściwości formularza i formantów
 • przeglądanie i modyfikowanie danych za pomocą formularzy
 • sprawdzanie poprawności danych
 • wykresy i tabele przestawne na formularzach

5. Raporty

 • typy raportów
 • ręczne tworzenie raportów oraz za pomocą kreatora
 • modyfikowanie stylu i układu raportu
 • drukowanie raportów
 • wiązanie raportu z kwerendą

6. Ochrona baz danych

 • zabezpieczanie i udostępnianie bazy danych
 • szyfrowanie danych
 • tworzenie kopii zapasowej – replikacja bazy danych
 • grupy robocze i uprawnienia
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia