Metodyka zarządzania projektami PRINCE2

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie jest skierowane do osób, chcących poznać metodykę PRINCE2 zarówno od strony teoretycznej, jak i możliwości jej praktycznego wykorzystania w celu maksymalizacji szansy na osiągnięcie sukcesu realizowanych projektów i założonego celu biznesowego.

CZAS TRWANIA:

 • 2 dni szkoleniowe / 16 godzin akademickich.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • zaznajomiony z kluczowymi założeniami metodyki PRINCE2;
 • potrafił praktycznie wykorzystać metodykę PRINCE2 przy realizacji projektów.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Wprowadzenie do PRINCE2:

 • Historia metodyki PRINCE2.
 • Struktura metodyki – pryncypia, tematy i procesy.
 • Certyfikacja PRINCE2.

2. Pryncypia PRINCE2:

 • Omówienie siedmiu najważniejszych zasad, stanowiących fundament każdego projektu realizowanego zgodnie z metodyką PRINCE2.

3. Tematy PRINCE2:

 • Ciągłość uzasadnienia biznesowego.
 • Role i obowiązki przy realizacji projektów.
 • Zapewnienie odpowiedniej jakość tworzonych produktów.
 • Rodzaje planów w PRINCE2.
 • Zarządzanie ryzykiem w projekcie.
 • Wprowadzanie zmian w projekcie.
 • Sposoby monitorowania postępów.

4. Procesy w PRINCE2:

 • Szczegółowe omówienie siedmiu procesów realizowanych na trzech poziomach zarządczych – zarządzania strategicznego, zarządzania operacyjnego i dostarczania produktów.

5. Produkty zarządcze w PRINCE2:

 • Omówienie produktów zarządczych, powstających w trakcie realizacji projektów.
 • Propozycja minimalnej liczby niezbędnych dokumentów zarządczych i ich forma.

6. Warsztaty:

 • Realizacja projektu w podziale na role.

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia