Metodyki Agile na przykładzie SCRUM

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Praktyczne szkolenie skierowane do osób, chcących poprawić wydajność swojej pracy przy realizacji projektów, dzięki zastosowaniu metodyk zwinnych, na przykładzie frameworka SCRUM.

CZAS TRWANIA:

 • 1 dzień szkoleniowy / 8 godzin akademickich.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • zastosować filozofię Agile w praktyce,
 • sprawnie realizować zadania Scrum Mestera,
 • wdrażać metody Scrum przy realizacji projektów

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Różnice w podejściu tradycyjnym (Waterfall) i zwinnym (Agile):

 • Manifest Agile – filozofia zwinnej realizacji projektów,
 • Omówienie Scrum Guide 2022,
 • Wartości Scrum i ich znaczenie dla projektu,
 • Wykorzystanie tablicy Kanban w Scrum.

2. Role i obowiązki w Scrum:

 • Zadania Product Ownera (Właściciela Produktu),
 • Obowiązki Scrum Mastera,
 • Jaka jest rola Developerów w projektach prowadzonych zwinnie?

3. Wydarzenia Scrumowe:

 • Przyrostowe wytwarzanie produktu w Sprintach,
 • Zarządzanie Backlogiem Produktu (Product Backlog),
 • Co powinno wynikać z planu sprintu (Sprint Planing),
 • Kto uczestniczy w codziennych spotkaniach (Daily Scrum)?,
 • Czym jest i co nam daje samodoskonalenie (Refinement)?,
 • Jak dobrze przeprowadzić Przegląd Sprintu (Sprint Review)?,
 • Jakich narzędzi użyć do Retrospektywy Sprintu (Sprint Retrospective)?.

4. Artefakty Scruma:

 • Zarządzanie Product Backlog,
 • Tworzenie User Stories (Historyjek Użytkownika),
 • Estymacja zadań – Story Points,
 • Kryteria akceptacji i Definition of Done.

5. Planowanie i postęp prac:

 • Horyzonty planowania w Scrum i jego cele,
 • Wszystkie cele w Scrum – cele produktu, cele sprintu, cele dzienne,
 • Burndown Chart jako narzędzie przewidywania przyszłości.

6. Warsztaty:

 • Realizacja projektu w podziale na role.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia