Podstawy komunikacji z dziećmi z Ukrainy dla nauczycieli

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

OPIS:

Kurs z możliwością dopasowania modułów tematycznych ściśle pod potrzeby danej palcówki oświaty lub pod konkretną grupę nauczycieli.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Znajomość podstawowych zwrotów w języku ukraińskim / rosyjskim koniecznych do codziennej komunikacji,
 • Kontakt z językiem dziecka, umożliwiający zniwelowanie bariery językowej na linii nauczyciel-uczeń,
 • Polepszenie wzajemnej relacji nauczyciel-uczeń,
 • Wzrost zaufania ze strony uczniów,
 • Zmniejszenie izolacji dzieci w grupie.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Najistotniejsze w komunikacji czasowniki – podstawy odmiany, użycie w codziennych zwrotach.
2. Podstawowe rzeczowniki konieczne dla codziennej komunikacji – ćwiczenia w zestawieniu z czasownikami.
3. Kategoria czasów – przeszłego, teraźniejszego i przyszłego:

 • Ćwiczenia umożliwiające ich rozróżnienie w językach ukraińskim/ rosyjskim

4. Komunikacja z uczniem:

 • Zwroty grzecznościowe, prośby o pomoc, reakcja na pytania ucznia,
 • Nawiązanie relacji z dzieckiem, szukanie synonimów w komunikacji,
 • Udzielanie podstawowych informacji dzieciom, dotyczących aktualnych wydarzeń w szkole oraz wymagań,
 • Przedstawianie uczniom ich praw i obowiązków.

5. Terminologia związana z rozmową z uczniem na dowolny temat w sytuacjach awaryjnych np.:

 • Wywołanych gorszym stanem psychicznym dziecka,
 • Mająca na celu poprawę jego nastroju.

6. Terminologia związana z konkretnymi przedmiotami.

7. Rozwiązywanie problemów.

8. Przykłady.

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia