NOWOŚĆ! Podstawy komunikacji z dziećmi z Ukrainy dla nauczycieli

Cena netto za os.:
150 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  OPIS:

  Kurs przeznaczony dla wszystkich osób z grona Rady Pedagogicznej mających kontakt z dziećmi z Ukrainy.

  REALIZACJA:

  • 2 sesje po 2h zegarowe,
  • Godziny 17:00 – 19:00,
  • Łącznie 240 minut materiału,
  • Forma wykładu z elementami ćwiczeń,
  • Kurs online.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Znajomość podstawowych zwrotów w języku ukraińskim / rosyjskim koniecznych do codziennej komunikacji,
  • Kontakt z językiem dziecka, umożliwiający zniwelowanie bariery językowej na linii nauczyciel-uczeń,
  • Polepszenie wzajemnej relacji nauczyciel-uczeń,
  • Wzrost zaufania ze strony uczniów,
  • Zmniejszenie izolacji dzieci w grupie.

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Podstawowe rzeczowniki konieczne dla codziennej komunikacji – ćwiczenia w zestawieniu z czasownikami.

  2. Komunikacja z uczniem:

  • Zwroty grzecznościowe, prośby o pomoc, reakcja na pytania ucznia,
  • Nawiązanie relacji z dzieckiem, szukanie synonimów w komunikacji,
  • Udzielanie podstawowych informacji dzieciom, dotyczących aktualnych wydarzeń w szkole oraz wymagań,
  • Przedstawianie uczniom ich praw i obowiązków.

  3. Terminologia związana z rozmową z uczniem na dowolny temat w sytuacjach awaryjnych np.:

  • Wywołanych gorszym stanem psychicznym dziecka,
  • Mająca na celu poprawę jego nastroju,
  • Rozwiązywanie problemów.

  4. Rozwiązanie problemów.
  5. Przykłady.

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej