Rozwiązywanie konfliktów w zespole i w organizacji

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

OPIS:

Chcemy być skuteczni i osiągać cele. Chcemy, aby praca szła gładko i… bezkonfliktowo. I choć teoretycznie wiemy, że „konflikt to naturalna rzecz” i że bywa pożyteczny, to wiemy też, że potrafi nieźle namieszać. Hamuje pracę, demotywuje ludzi, niszczy skuteczność zespołów i zabiera mnóstwo czasu.

Na szkoleniu pokażemy nie tylko jak poradzić sobie z konfliktem na gruncie przekonań, emocji i  zachowań. Nauczymy się też, w jaki sposób wykorzystać różnorodność w zespole, aby maksymalizować skuteczność zespołu i aby napięcie, które pojawia się między ludźmi było twórcze, a nie destruktywne.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Poszerzenie rozumienia konfliktu, jego źródeł i znaczenia, aby lepiej rozróżniać napięcie konstruktywne od destrukcyjnego,
 • Rozwinięcie inteligencji emocjonalnej, aby świadomie i dojrzale reagować w sytuacji konfliktu,
 • Przećwiczenie w praktyce scenariuszy decyzyjnych, aby w sytuacji konfliktu natychmiast wiedzieć jak zareagować, w sposób, który będzie służył deeskalacji i rozwiązaniu problemu,
 • Poznanie i przećwiczenie w praktyce różnych stylów reagowania, aby w sytuacji konfliktowej móc czerpać z wachlarza różnorodnych narzędzi i praktyk,
 • Poznanie strategii wspierania i wykorzystywania różnorodności, aby ich zespoły były wszechstronne, elastyczne i skuteczne.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Konflikt czyli co?

 • Skąd się biorą konflikty ?,
 • Czemu służą ?,
 • Czy to dobrze czy źle ?,
 • Jaki niosą koszt ?.

2. Konflikt i ja:

 • Moje przekonania, reakcje i strategie na konflikt,
 • W jakich sytuacjach to działa? W jakich nie ?,
 • Co mogę zrobić ze sobą, żeby mnie to nie zżerało ?,
 • Asertywnie czyli jak ?,
 • Emocje, potrzeby, oczekiwania – jak tym wszystkim zarządzić ?,
 • Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych,
 • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

3. Konflikt i zespół:

 • Przyczyna konfliktu,
 • Analiza transakcyjna,
 • Model FRIS.

4. Przebieg konfliktu:

 • Co deeskaluje, a co „dolewa oliwy do ognia”?,
 • Kiedy można jeszcze coś zrobić i co? A kiedy już nie ?,
 • Dobór tzw. warunków brzegowych do pracy z konfliktem (miejsce, czas, formy działania w zależności od fazy konfliktu, nastawienia i stylu działania osób oraz celu),
 • Scenariusze decyzyjne czyli system szybkiego reagowania, aby zawsze wiedzieć co robić i jak.

5. Style rozwiązywania konfliktu:

 • Model radykalnej szczerości,
 • Model NVC,
 • Model FUKO.

6. Konflikt i organizacja:

 • Jakie jest miejsce konfliktu w naszej kulturze organizacyjnej ?,
 • Jeśli nie konflikt to co ?,
 • System wczesnego ostrzegania,
 • W jaki sposób mądrze wykorzystać napięcie, które pojawia się między ludźmi było twórcze a nie destruktywne ?.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia