Trening dla Trenerów – Train the Trener w świecie online

Cena netto za os.:
1.100 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  PROFIL UCZESTNIKA:

  • Dla początkujących trenerów.
  • Dla trenerów, którzy już prowadzą swoje szkolenia, ale chcą poznać lub usystematyzować teorię i przenieść się do świata online.
  • Dla bardziej doświadczonych trenerów, którzy chcą uzyskać informację zwrotną na temat swojego warsztatu i przepracować trudne sytuacje szkoleniowe w wirtualnym świecie.
  • Dla trenerów dotychczas szkolących na sali szkoleniowej.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  Nabędziesz kompetencje i umiejętności w zakresie:

  • Analizy potrzeb szkoleniowych wykorzystując narzędzia komunikacji na odległość.
  • Przygotowania programów szkoleniowych.
  • Badania efektywności szkoleń.
  • Wystąpień przed kamerą.
  • Pracy z grupą w formie online.
  • Radzeniu sobie z podstawowymi programami i narzędziami do nauki zdalnej.

  Po 4 dniach warsztatów będziesz w stanie przeprowadzić samodzielnie swoje szkolenie.

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. MODUŁ I PROCES UCZENIA LUDZI DOROSŁYCH:

  • TRÓJKĄT SUKCESU – czego trener może uczyć uczestników ?,
  • PROCES ZMIANY – etapy zmiany przez jakie przechodzi uczestnik, jak sobie z nimi radzić ?,
  • CYKL KOLBA – cykl uczenia ludzi dorosłych,

  2. MODUŁ II NARZĘDZIA TRENERA:

  • BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH – narzędzia i komórki, w których przeprowadza się badanie,
  • METODY PRACY NA SZKOLENIU ONLINE – omówienie rodzajów aktywności na szkoleniu i ich skuteczności (icebreakery, energizery, burze mózgów, dyskusje, scenki, gry szkoleniowe, narzędzia do angażowania uczestników – czyli jak pracować online,
  • PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ W OPARCIU O CYKL KOLBA – planowanie modułów szkoleniowych, przerw, ćwiczeń, rodzajów aktywności na szkoleniu online,
  • METODY UCZENIA – omówienie metod uczenia (m.in. szkolenie/ warsztat/ instruktaż /coaching /mentoring /training on the job/ follow up i inne) oraz jak przeprowadzić je w wirtualnym świecie,
  • PLANOWANIE PROCESÓW SZKOLENIOWYCH – w oparciu o krzywą zapamiętywania,
  • EWALUACJA SZKOLEŃ I MIERZENIE WYNIKÓW – mierzenie wyników szkoleń – model Kirkpatricka.

  3. MODUŁ III KLUCZOWE KOMPETENCJE TRENERSKIE:

  • AKTYWNE SŁUCHANIE:
   • Koncepcja Von Thuna – 4 rodzaje słuchania i mówienia,
   • Stereotypy i generalizowanie – jak uniknąć tego na szkoleniu ?.
  • UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ:
   • Modele udzielania informacji zwrotnej (FUKO, SPINKA i inne),
   • Komunikat JA w procesie oceny uczestników szkoleń i udzielania informacji
  • AUTOPREZENTACJA:
   • Budowanie autorytetu,
   • Mowa ciała w pracy trenera – czyli co rozprasza uczestników szkoleń online,
   • Radzenie sobie ze stresem przed kamerą.
  • MODUŁ IV PRACA Z POMOCAMI TRENERSKIMI:
   • Praca z programami do nauczania zdalnego,
   • Przygotowanie niezbędnego sprzętu,
   • Sztuka robienia prezentacji, które nie odwracają uwagi od szkolenia,
   • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych.

  4. MODUŁ V TECHNIKI I METODY PRACY Z GRUPĄ:

  • Style komunikacyjne uczestników i trenera,
  • Proces grupowy – rozpoznanie etapu i zarządzanie procesem,
  • Praca z trudnym uczestnikiem szkolenia,
  • Trudne sytuacje szkoleniowe w szkoleniach online,
  • Przeciwdziałanie oporowi w grupie i radzenie sobie z oporem,
  • Aktywizowanie uczestników szkolenia online,
  • Praca z grupą (proces grupowy, trudny uczestnik)

  5. MODUŁ VI WYSTĄPIENIE TRENERSKIE:

  • Wystąpienie – przeprowadzenie modułu szkoleniowego (45 min – 1h).
  • Analiza wystąpienia + informacje zwrotne.

  W CENIE ZAWIERAMY

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej