Trening dla Trenerów – Train the Trener w świecie online

Cena netto za os.:
1.100 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

 • 10 - 11/12 2020 - Online

PROFIL UCZESTNIKA:

 • Dla początkujących trenerów.
 • Dla trenerów, którzy już prowadzą swoje szkolenia, ale chcą poznać lub usystematyzować teorię i przenieść się do świata online.
 • Dla bardziej doświadczonych trenerów, którzy chcą uzyskać informację zwrotną na temat swojego warsztatu i przepracować trudne sytuacje szkoleniowe w wirtualnym świecie.
 • Dla trenerów dotychczas szkolących na sali szkoleniowej.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Nabędziesz kompetencje i umiejętności w zakresie:

 • Analizy potrzeb szkoleniowych wykorzystując narzędzia komunikacji na odległość.
 • Przygotowania programów szkoleniowych.
 • Badania efektywności szkoleń.
 • Wystąpień przed kamerą.
 • Pracy z grupą w formie online.
 • Radzeniu sobie z podstawowymi programami i narzędziami do nauki zdalnej.

Po 4 dniach warsztatów będziesz w stanie przeprowadzić samodzielnie swoje szkolenie.

PROGRAM SZKOLENIA

1. MODUŁ I PROCES UCZENIA LUDZI DOROSŁYCH:

 • TRÓJKĄT SUKCESU – czego trener może uczyć uczestników ?,
 • PROCES ZMIANY – etapy zmiany przez jakie przechodzi uczestnik, jak sobie z nimi radzić ?,
 • CYKL KOLBA – cykl uczenia ludzi dorosłych,

2. MODUŁ II NARZĘDZIA TRENERA:

 • BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH – narzędzia i komórki, w których przeprowadza się badanie,
 • METODY PRACY NA SZKOLENIU ONLINE – omówienie rodzajów aktywności na szkoleniu i ich skuteczności (icebreakery, energizery, burze mózgów, dyskusje, scenki, gry szkoleniowe, narzędzia do angażowania uczestników – czyli jak pracować online,
 • PROJEKTOWANIE SZKOLEŃ W OPARCIU O CYKL KOLBA – planowanie modułów szkoleniowych, przerw, ćwiczeń, rodzajów aktywności na szkoleniu online,
 • METODY UCZENIA – omówienie metod uczenia (m.in. szkolenie/ warsztat/ instruktaż /coaching /mentoring /training on the job/ follow up i inne) oraz jak przeprowadzić je w wirtualnym świecie,
 • PLANOWANIE PROCESÓW SZKOLENIOWYCH – w oparciu o krzywą zapamiętywania,
 • EWALUACJA SZKOLEŃ I MIERZENIE WYNIKÓW – mierzenie wyników szkoleń – model Kirkpatricka.

3. MODUŁ III KLUCZOWE KOMPETENCJE TRENERSKIE:

 • AKTYWNE SŁUCHANIE:
  • Koncepcja Von Thuna – 4 rodzaje słuchania i mówienia,
  • Stereotypy i generalizowanie – jak uniknąć tego na szkoleniu ?.
 • UDZIELANIE INFORMACJI ZWROTNEJ:
  • Modele udzielania informacji zwrotnej (FUKO, SPINKA i inne),
  • Komunikat JA w procesie oceny uczestników szkoleń i udzielania informacji
 • AUTOPREZENTACJA:
  • Budowanie autorytetu,
  • Mowa ciała w pracy trenera – czyli co rozprasza uczestników szkoleń online,
  • Radzenie sobie ze stresem przed kamerą.
 • MODUŁ IV PRACA Z POMOCAMI TRENERSKIMI:
  • Praca z programami do nauczania zdalnego,
  • Przygotowanie niezbędnego sprzętu,
  • Sztuka robienia prezentacji, które nie odwracają uwagi od szkolenia,
  • Przygotowywanie materiałów szkoleniowych i poszkoleniowych.

4. MODUŁ V TECHNIKI I METODY PRACY Z GRUPĄ:

 • Style komunikacyjne uczestników i trenera,
 • Proces grupowy – rozpoznanie etapu i zarządzanie procesem,
 • Praca z trudnym uczestnikiem szkolenia,
 • Trudne sytuacje szkoleniowe w szkoleniach online,
 • Przeciwdziałanie oporowi w grupie i radzenie sobie z oporem,
 • Aktywizowanie uczestników szkolenia online,
 • Praca z grupą (proces grupowy, trudny uczestnik)

5. MODUŁ VI WYSTĄPIENIE TRENERSKIE:

 • Wystąpienie – przeprowadzenie modułu szkoleniowego (45 min – 1h).
 • Analiza wystąpienia + informacje zwrotne.

W CENIE ZAWIERAMY

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej