Podstawy obsługi komputera z pakietem Microsoft Office

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które są zainteresowane podniesieniem swoich umiejętności obsługi komputera, dzięki czemu zwiększą efektywność swojej pracy.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Uczestnicy szkolenia będą potrafili:

 • efektywnie zarządzać wiadomościami e-mail
 • wykorzystywać podstawowe funkcjonalności MS Excel
 • tworzyć podstawowe wykresy
 • szybko formatować i edytować dokumenty w MS Word
 • tworzyć i kreować podstawowe prezentacje multimedialne

PROGRAM SZKOLENIA

1. MS Outlook – organizacja pracy

 • konfiguracja konta
 • wysyłanie, odbieranie, odpowiadanie, przekazywanie wiadomości
 • wyszukiwanie i sortowanie wiadomości
 • tworzenie podpisów, reguł, alertów
 • autoarchiwizacja wiadomości

2. Konfiguracja i korzystanie z kalendarza

3. Zadania

 • zlecanie i wykonywanie zadań
 • tworzenie zadań cyklicznych
 • kontrola wykonywanych zadań

4. Interfejs programu MS Word

 • wprowadzanie tekstu, symboli, znaki specjalne
 • wyszukiwanie
 • wstawianie i praca z grafiką
 • tworzenie i modyfikowanie właściwości tabeli

5. Formatowanie dokumentów

 • formatowanie znaków
 • edycja za pomocą malarza formatów
 • indeks górny i dolny
 • zmiana atrybutów kroju pisma: pogrubienie, pochylenie, przekreślenie
 • zastosowanie różnych krojów czcionki
 • formatowanie akapitów
 • ustawienie akapitów, marginesów, numeracja strony
 • zastosowanie różnych czcionek tekstu
 • nagłówek i stopka dokumentu
 • formatowanie stylów
 • wykorzystywanie istniejących stylów
 • tworzenie oraz modyfikowanie nowych stylów

6. Podstawy MS Excel

 • skoroszyt i arkusz
 • kolumny
 • wiersze
 • menu główne
 • wpisywanie danych

7. Formatowanie komórek

 • formatowanie wpisanych danych
 • wyrównanie
 • czcionka
 • obramowanie
 • wypełnienie
 • ochrona

8. Podstawowe funkcje obliczeniowe

 • funkcje matematyczne (suma, różnica, iloczyn, iloraz, minimum, maksimum, średnia)
 • zaokrąglanie
 • data i godzina

9. Tworzenie tabeli i wykresów

10. MS PowerPoint – kreacja prezentacji multimedialnych

 • formatowanie slajdów
 • schemat kolorów
 • edycja tekstu

11. Wstawianie

 • grafiki
 • wykresów
 • tabel
 • klipów multimedialnych

12. Układ slajdów

 • przejścia między slajdami
 • tempo przechodzenia między slajdami
 • zapętlanie prezentacji

13. Współpraca pomiędzy programami pakietu MS Office

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia