Zarządzanie i konfiguracja sieci SAN

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

sieć SAN

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie sieć SAN oferuje możliwość wszechstronnego zapoznania się z rozwiązaniami występującymi w sieciach SAN i technologiami je wspierającymi, takimi jak Fibre Channel i IP storage. Uczestnicy zdobędą wiedzę o protokołach, standardach, praktykach i narzędziach związanych z zarządzaniem, projektowaniu sieci SAN i rozważaniach występujących podczas ich implementacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Omówić charakterystykę i strukturę sieci SAN
 • Scharakteryzować i porównać rozwiązania SAN, DAS i NAS
 • Scharakteryzować protokół FC – Fibre Chnnel
 • Przeprowadzić konfigurację przełącznika FC
 • Udostępnić zasoby dyskowe na macierzy dyskowej
 • Skonfigurować serwer wyposażony w interfejs  FC
 • Skonfigurować FC zoning
 • Omówić protokół iSCSI
 • Sprawnie zarządzać siecią SAN

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do sieci SAN

2. Konfiguracja przełączników FC

3. Konfiguracja hostów FC

4. Konfiguracja zasobów dyskowych

5. Zaawansowana konfiguracja protokołu FC

6. Omówienie protokołu iSCSI

7. Omówienie zasad budowania połączeń długodystansowych SAN

8. Zarządzanie sieciami SAN

9. Ochrona danych

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia