Wprowadzenie do sieci komputerowych

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do osób, które zamierzają w przyszłości projektować, konfigurować i zarządzać sieciami komputerowymi. Szkolenie  ma na celu omówienie podstawowych funkcji i zasad działania sieci komputerowych. W  trakcie szkolenia uczestnicy będą mogli nabyć  podstawową wiedzę  niezbędną do zrozumienia działania sieci komputerowych i ich implementacji.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Zdefiniować strukturę , warstwy oraz funkcje modelu OSI/ISO
 • Omówić proces enkapsulacji i dekapsulacji
 • Zdefiniować cele i funkcje standardu Ethernet
 • Zdefiniować cele i funkcje protokołu IPv4
 • Zdefiniować cele i funkcje protokołów TCP oraz UDP
 • Omówić różnicę pomiędzy routingiem a przełączaniem w sieciach komputerowych
 • Zdefiniować cel i funkcjonowanie sieci VLAN

PROGRAM SZKOLENIA

1. Przedstawienie modelu warstwowego OSI/ISO

2. Omówienie poszczególnych warstw modelu OSI/ISO

3. Omówienie procesu enkapsulacji i dekapsulacji

4. Arytmetyka binarna – podstawy

5. Przekształcanie adresów IP z postaci binarnej na decymalną

6. Przesyłanie danych

7. Podstawy technologii Ethernet 

8. Omówienie adresacji IPv4

9. Omówienie adresacji IPv6

10. Omówienie przepływu danych w sieci komputerowych

11. Omówienie działania koncentratorów i przełączników

12. Omówienie działania routerów

13. Omówienie protokołów warstwy transportowej – różnice pomiędzy protokołami  TCP i UDP

14. Omówienie funkcji protokołu TCP – flagi, nawiązywanie  połączenie, mechanizm potwierdzeń, kontrola przepływu

15. Wprowadzenie do sieci VLAN

16. Omówienie standardu 802.1Q, konfiguracja przełączników

17. Wprowadzenie do routingu IP

18. Przestawienie protokołów routingu dynamicznego, protokoły typu distance vector, protokołu typu link-state

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia