Konfiguracja sieci komputerowych – switching

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do osób które zajmują się konfigurowaniem i zarządzaniem sieci. Szkolenie  ma na celu przestawienie słuchaczom technologii przełączania w sieciach komputerowych. Na szkoleniu słuchacze zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędną do przeprowadzenia poprawnej i zgodnej z najlepszymi praktykami konfiguracji przełączalnych sieci komputerowych.  Kurs koncentruje się na technologiach i standardach wykorzystywanych w warstwie drugiej modelu OSI

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

  • Przeprowadzić wstępna konfigurację przełącznika sieciowego
  • Zabezpieczyć przełącznik przed nieuprawnionym dostępem
  • Skonfigurować sieci VLAN
  • Skonfigurować agregację połączeń
  • Skonfigurować protokół Spanning Tree

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do konfiguracji przełączników

2. Zarządzanie przełącznikami za pomocą interfejsu szeregowego oraz konsoli CLI

3. Przedstawienie struktury plików konfiguracyjnych oraz zarządzanie plikami konfiguracyjnymi

4. Zabezpieczanie dostępu do przełącznika

5. Metody uwierzytelniania

6. Konfiguracja haseł

7. Omówienie protokołu LLDP

8. Definicja sieci wirtualnych VLAN

9. Omówienie standardu 802.1Q

10. Konfigurowanie sieci VLAN  na przełącznikach – tryb Access oraz tryb Trunk

11. Konfiguracja agregacji połączeń sieciowych

12. Omówienie protokołu LACP

13. Omówienie metod dystrybucji ruchu sieciowego

14. Konfiguracja protokołów drzewa rozpinającego

15. Wprowadzenie do protokołu STP – Spanning Tree Protocol

16. Omówienie protokołu MSTP

17. Konfigurowanie protokołów STP oraz MSTP

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
  • Ilość dni
  • Wielkość grupy
  • Poziom zaawansowania
  • Dobór eksperta do danego projektu
  • Lokalizacja szkolenia