Zarządzanie bezpieczeństwem systemu Linux

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Linux bezpieczeństwo

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie Linux bezpieczeństwo, skierowane jest do zaawansowanych administratorów systemu Linux i sieci. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie zarządzania usługami związanymi z bezpieczeństwem systemu Linux. Dystrybucje Linuksa na których opiera się szkolenie to RHEL/CentOS i/lub SuSE Linux.

WYMAGANIA DOT. UCZESTNIKA:

Od uczestnika wymagana jest bardzo dobra znajomość systemu Linux. Uczestnik powinien umieć sprawnie poruszać się po systemie i plikach konfiguracyjnych. Wymagana jest umiejętność konfiguracji usług sieciowych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie:

  • Posiadał wiedzę w zakresie zabezpieczania systemu Linux pracującego w dużych instalacjach sieciowych
  • Potrafił wykorzystać mechanizmy takie jak PAM czy Kerberos w procesie uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników
  • Umiał podnosić poziom bezpieczeństwa usług sieciowych, takich jak WWW, poczta, NTP, NFS
  • Zaznajomiony z cechami mechanizmu SELinux (tylko w wersji RHEL/CentOS) lub AppArmor (SuSe) mającego zasadniczy wpływ na bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez poszczególne procesy systemu Linux

PROGRAM SZKOLENIA

1. Podstawowe zasady bezpieczeństwa

2. Bezpieczeństwo haseł

3. Mechanizm PAM

4. Idea mechanizmu Kerberos

5. Elementy składowe mechanizmu Kerberos

6. Wdrażanie mechanizmu Kerberos

7. Administracja i wykorzystanie mechanizmu Kerberos

8. Zabezpieczanie zdalnych i lokalnych systemów plików

9. Zabezpieczanie serwera WWW Apache

10. Zabezpieczanie systemów poczty elektronicznej

11. Zabezpieczanie PostgreSQL

12. Zabezpieczanie NTP

13. Polityki SELinux

14. Skanowanie systemu pod kątem zagrożeń

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
  • Ilość dni
  • Wielkość grupy
  • Poziom zaawansowania
  • Dobór eksperta do danego projektu
  • Lokalizacja szkolenia