Administracja usługami sieciowymi w systemach Linux

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do średniozaawansowanych administratorów systemu Linux i sieci. W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne do instalacji, konfiguracji i zarządzania najczęściej wykorzystywanymi usługami sieciowymi w systemie Linux. Dystrybucje Linuksa na których opiera się szkolenie to RHEL/CentOS i/lub SuSE Linux.

WYMAGANIA DOT. UCZESTNIKA:

Szkolenie to jest kontynuacją szkolenia „Administracja systemami Linux”. Od uczestnika wymagana jest dobra znajomość systemu Linux. Uczestnik powinien umieć sprawnie poruszać się po systemie, pracować z plikami konfiguracyjnymi, partycjami, wolumenami, interfaceami siecowymi itd.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Instalować, konfigurować i administrować podstawowymi usługami sieciowymi takimi jak:
  • DNS
  • LDAP
  • WWW (HTTP/HTTPS)
  • FTP
  • SMTP
  • POP3
  • IMAP
  • itd.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Bezpieczeństwo usług sieciowych

2. Usługa DNS

3. Podstawowa konfiguracja serwera DNS

4. Konfiguracja hierarchii domen

5. Zaawansowana konfiguracja serwera DNS

6. Usługa katalogowa – LDAP

7. Serwer LDAP

8. Usługa http

9. Bezpieczeństwo serwera Apache

10. Zarządzanie skryptami wykonywanymi po stronie serwera

11. Usługa FTP

12. Sewer Proxy

13. Udostępnianie zasobów sieciowych (SAMBA, NFS)

14. Usługa SMTP

15. Serwer Postfix

16. Usługi pocztowe (POP3, IMAP)

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia