Administracja systemami Linux

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Linux administracja

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie Linux administracja, skierowane jest do średniozaawansowanych administratorów systemu . W trakcie szkolenia uczestnicy zdobędą wiedzę dotyczącą administrowania systemami Linuksowymi, jak również umiejętności niezbędne do: konfigurowania, zarządzania systemem i bezpieczeństwem oraz podstawowego usuwania usterek. Dystrybucje Linuksa na których opiera się szkolenie to RHEL/CentOS i/lub SuSE Linux.

WYMAGANIA DOT. UCZESTNIKA:

Od uczestnika wymagana jest podstawowa znajomość systemu Linux. Uczestnik powinien umieć poruszać się po systemie, pracować z plikami i katalogami, jak również poruszać się po shellu i obsługiwać edytor tekstowy. Szkolenie „Podstawy systemu Linux” jest doskonałym wprowadzeniem do tego szkolenia.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Administrować systemem
 • Konfigurować X Window System
 • Konfigurować jądro
 • Konfigurować LVM i RAID
 • Zarządzać bezpieczeństwem systemu w podstawowym zakresie
 • Usuwać najczęściej występujące usterki

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wykrywanie sprzętu i zarządzanie nim

2. Proces startu systemu

3. Utrzymywanie oprogramowania

4. Administrowanie partycjami i systemami plików

5. Zarządzanie dyskami LVM i RAID

6. Udostępnianie zasobów plikowych w sieci (SAMBA, NFS)

7. Zarządzanie użytkownikami

8. System uwierzytelniania PAM

9. Wybrane zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa

10. Zarządzanie procesami

11. Podstawy sieci w systemie Linux

12. Zarządzanie interfejsami sieciowymi

13. System X Window

14. Zarządzanie logami

15. Monitorowanie pracy systemu

16. Usuwanie usterek

17. Automatyzacja instalacji systemu

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia