Adobe Flash – poziom podstawowy

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących zajmować się tworzeniem animacji. Warunkiem uczestnictwa w kursie jest ogólna znajomość obsługi komputera.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Poruszać się po interfejsie programu Adobe Flash
 • Posługiwać się najbardziej potrzebnymi narzędziami programu
 • Stworzyć własną animację
 • Zastosować kod ActionScript

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Omówienie interfejsu programu 
 • Narzędzia służące do rysowania (prosta, elipsa, prostokąt, krzywa)
 • Narzędzia służące do zaznaczania
 • Obszar roboczy
 • Okno warstw
 • Linia czasowa
2. Ustawienia dokumentu 
 • Rozmiar
 • Kolor tła
 • Szybkość animacji
3. Omówienie i zastosowanie różnych rodzajów animacji
 • Animacja poklatkowa
 • Animacja kształtu
 • Animacja klasyczna

4. Omówienie obiektów używanych w poszczególnych rodzajach animacji

 • Grupy
 • Symbole graficzne
 • Klipy filmowe
 • Przyciski

5. Omówienie i zastosowanie warstw

 • Normal
 • Mask/Masked
 • Guide/Guided
6. Publikacja animacji7. Umieszczanie animacji na stronach WWW8. Praca z tekstem – rodzaje tekstu
 • Static Text
 • Dynamic Text
 • Input Text
9. Zastosowanie przycisków
 • Tworzenie prostych przycisków
 • Tworzenie animowanych przycisków
10. Podstawowa składnia języka ActionScript
 • Najczęściej wykorzystywane polecenia:
  • Play
  • Stop
  • GetURL
  • Goto
11. Dopisywanie skryptów
 • Dopisywanie skryptów do tekstu
 • Dopisywanie skryptów do ujęć kluczowych
 • Dopisywanie skryptów do przycisków
 • Dopisywanie skryptów do Movie Clipów
 
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia