Rozwiązywanie konfliktów w zespole i w organizacji

Cena netto za os.:
1.100 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  OPIS:

  Chcemy być skuteczni i osiągać cele. Chcemy, aby praca szła gładko i… bezkonfliktowo. I choć teoretycznie wiemy, że „konflikt to naturalna rzecz” i że bywa pożyteczny, to wiemy też, że potrafi nieźle namieszać. Hamuje pracę, demotywuje ludzi, niszczy skuteczność zespołów i zabiera mnóstwo czasu.

  Na szkoleniu pokażemy nie tylko jak poradzić sobie z konfliktem na gruncie przekonań, emocji i  zachowań. Nauczymy się też, w jaki sposób wykorzystać różnorodność w zespole, aby maksymalizować skuteczność zespołu i aby napięcie, które pojawia się między ludźmi było twórcze, a nie destruktywne.

  KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Poszerzenie rozumienia konfliktu, jego źródeł i znaczenia, aby lepiej rozróżniać napięcie konstruktywne od destrukcyjnego,
  • Rozwinięcie inteligencji emocjonalnej, aby świadomie i dojrzale reagować w sytuacji konfliktu,
  • Przećwiczenie w praktyce scenariuszy decyzyjnych, aby w sytuacji konfliktu natychmiast wiedzieć jak zareagować, w sposób, który będzie służył deeskalacji i rozwiązaniu problemu,
  • Poznanie i przećwiczenie w praktyce różnych stylów reagowania, aby w sytuacji konfliktowej móc czerpać z wachlarza różnorodnych narzędzi i praktyk,
  • Poznanie strategii wspierania i wykorzystywania różnorodności, aby ich zespoły były wszechstronne, elastyczne i skuteczne.

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Konflikt czyli co?

  • Skąd się biorą konflikty ?,
  • Czemu służą ?,
  • Czy to dobrze czy źle ?,
  • Jaki niosą koszt ?.

  2. Konflikt i ja:

  • Moje przekonania, reakcje i strategie na konflikt,
  • W jakich sytuacjach to działa? W jakich nie ?,
  • Co mogę zrobić ze sobą, żeby mnie to nie zżerało ?,
  • Asertywnie czyli jak ?,
  • Emocje, potrzeby, oczekiwania – jak tym wszystkim zarządzić ?,
  • Ćwiczenie umiejętności interpersonalnych,
  • Rozwijanie inteligencji emocjonalnej.

  3. Konflikt i zespół:

  • Przyczyna konfliktu,
  • Analiza transakcyjna,
  • Model FRIS.

  4. Przebieg konfliktu:

  • Co deeskaluje, a co „dolewa oliwy do ognia”?,
  • Kiedy można jeszcze coś zrobić i co? A kiedy już nie ?,
  • Dobór tzw. warunków brzegowych do pracy z konfliktem (miejsce, czas, formy działania w zależności od fazy konfliktu, nastawienia i stylu działania osób oraz celu),
  • Scenariusze decyzyjne czyli system szybkiego reagowania, aby zawsze wiedzieć co robić i jak.

  5. Style rozwiązywania konfliktu:

  • Model radykalnej szczerości,
  • Model NVC,
  • Model FUKO.

  6. Konflikt i organizacja:

   • Jakie jest miejsce konfliktu w naszej kulturze organizacyjnej ?,
   • Jeśli nie konflikt to co ?,
   • System wczesnego ostrzegania,
   • W jaki sposób mądrze wykorzystać napięcie, które pojawia się między ludźmi było twórcze a nie destruktywne ?.

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej