Synergia pracy zespołowej wg metody FRIS Style Myślenia

Szkolenie dostępne również w formie online, zapytaj o szczegóły.

OPIS:

Wg badań Alison Reynold i Davida Lewisa różnorodne zespoły to takie, w których członkowie różnią się między w sposobach myślenia i działania. Zwiększenie zaś synergii z tego wynikającej pojawia się wprost proporcjonalnie do zwiększania się świadomości członków zespołu o własnym potencjale poznawczym oraz otwartości i zrozumieniu potencjału poznawczego innych, który często jest odmienny, a różnice z tego wynikające odczuwane są w codziennej współpracy.

Program szkolenia oscyluje wokół tych zagadnień. Osadzony jest na metodzie FRIS® Style Myślenia, która w jasny i trafny sposób opisuje kluczowe różnice w sposobach myślenia i działania. Zrozumienie tych różnic i poznanie źródeł ich pochodzenia pomaga ludziom w budowaniu satysfakcjonujących relacji w zespole zwiększając tym samym jego synergię.

ADRESACI:

Szkolenie jest dedykowane zespołom na co dzień zmagającymi się z trudnościami we współpracy, które wynikają z braku otwartości i zrozumienia. Efektem takiej postawy we współpracy jest brak czerpania z pełnego potencjału jego członków, a tym samym

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Poznanie i zrozumienie różnych sposobów myślenia i działania wg metody FRIS ®,
 • Większe zrozumienie dla odmienności w sposobach strategii osiągania celów i realizacji zadań w codziennej pracy,
 • Zwiększenie świadomości na temat bycia postrzeganym przez innych przez pryzmat odmienności poznawczej,
 • Wypracowanie zasad wspierających efekt synergii w codziennej – operacyjnej pracy,
 • Większa otwartość i zrozumienie w codziennej współpracy

PROGRAM SZKOLENIA:

Moduł 1

 • Wprowadzenie do metody FRIS ® Style Myślenia. Ćwiczenie integracyjne w oparciu o karty kompetencji FRIS®,
 • Wypracowanie definicji zespołu, efektywnej komunikacji oraz skutecznego zarządzania zespołem. Praca w mini zespołach, moderowana dyskusja.

Moduł 2

 • Poznanie 4 stylów myślenia wg FRIS®. Mini wykład o stylach myślenia i działania z zakresu psychologii poznawczej,
 • Autodiagnoza indywidualnych stylów myślenia w oparciu o definicję i opis stanu flow wg Mihaly Csikszentmihalyi.

Moduł 3

 • Zarządzanie zespołem w oparciu o proces FRIS® wg Roberta Sternberga,
 • Synergia w zespole oparta o różnorodność poznawczą.

Moduł 4

 • Odkrycie drugiej strony medalu stylów myślenia i ograniczeń z tego wynikających,
 • Refleksja na temat tego, jak widzą nas inni, kiedy nadużywamy swoich stylów myślenia,
 • Wypracowanie wskazówek i zasad wspierających otwartość i współpracę w codziennej pracy.