Szkolenie online – MS Excel poziom podstawowy

Cena netto za os.:
700 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

 • 06/09 2024 - Onlinawa

Szkolenie online prowadzone na żywo przez trenera – MS Excel poziom podstawowy

WYMAGANIA TECHNICZNE:

 • Stały dostęp do Internetu,
 • Kamera internetowa (wbudowana lub zewnętrzna),
 • Zainstalowany MS Excel z sugerowaną wersją 2013 lub 2016.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Poruszać się po MS Excel,
 • Korzystać z podstawowych funkcjonalności,
 • Efektywnie wpisywać dane,
 • Tworzyć przejrzyste tabele i wykresy.

PROGRAM SZKOLENIA

Możliwość dostosowania modułów tematycznych do potrzeb Uczestników.

1. Interfejs programu Excel. Wprowadzanie treści:

 • Wprowadzanie danych. Edycja komórek,  formatowanie,
 • Wyszukiwanie i wybieranie komórek i grup komórek,
 • Interfejs Excela: Wstążka, pasek szybkiego dostępu.

2. Podstawowe operacje na komórkach i formatowanie:

 • Kopiowanie, wklejanie, wypełnianie komórek i zakresów komórek,
 • Tworzenie, kopiowanie, usuwanie i przemieszczanie kolumn i wierszy,
 • Formatowanie graficzne,
 • Typy danych i formatowanie według typu danych,
 • Tworzenie i formatowanie tabel,
 • Komentarze: wstawianie, wygląd, edycja.

3. Praca z arkuszami:

 • Tworzenie, usuwanie i modyfikowanie arkuszy.

4. Formuły:

 • Wstawianie i modyfikowanie formuł; automatyczny i ręczny wybór komórek,
 • Podstawowe i najczęściej używane funkcje matematyczne,
 • Adresowanie względne i bezwzględne,
 • Funkcje logiczne (jeżeli, lub, oraz).

5. Nazywanie komórek i zakresów.

6. Sortowanie danych i filtrowanie danych.

 • Tekst, data, liczby,
 • Sortowanie i filtrowanie według kolorów.

7. Sumy częściowe – sumowanie danych po kategoriach.

8. Podstawowa walidacja danych (wybór z list rozwijanych).

9. Praca z wykresami:

 • Podstawowe typy wykresów i określanie źródeł danych,
 • Formatowanie wykresów.

10. Drukowanie i jego opcje:

 • Przygotowywanie arkusza do druku.

11. Zarządzanie skoroszytami:

 • Tworzenie, zapisywanie i organizacja skoroszytów,
 • Odnośniki między skoroszytami.

Czas trwania: 8 godzin akademickich.

Zapraszamy na Szkolenie online Excel poziom podstawowy.

W CENIE ZAWIERAMY

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej