MS Project 2016 – zarządzanie projektami

Cena netto za os.:
1.400 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

 • 16 - 17/09 2024 - Online

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie MS Project 2013 2016 skierowane do kierowników projektów, członków zespołów projektowych, kadry kierowniczej, oraz wszystkich chcących poznać narzędzie wspierające planowanie i kontrolę projektu, jakim jest MS Project, oraz usystematyzować zdobytą dotychczas wiedzę z dziedziny zarządzania projektami. Szkolenie prowadzone jest przy aktywnym zaangażowaniu uczestników, w oparciu o studia przypadków oraz ćwiczenia, podczas których uczestnicy, wykorzystując MS Project, rozwiązują praktyczne problemy na jakie można napotkać podczas realizacji projektów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Wykorzystać w praktyce najważniejsze funkcje programu MS Project.
 • Przygotować i kontrolować harmonogram projektu.
 • Zarządzać zasobami i kosztami w projekcie.
 • Zidentyfikować problemy z zasobami, harmonogramem i budżetem.
 • Tworzyć raporty umożliwiające analizę stanu projektu.
 • Kontrolować pulę zasobów wykorzystywanych przy wielu projektach.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie do MS Project:

 • Nawigacja i konfigurowanie interfejsu,
 • Widok wykresu Gantta,
 • Formatowanie widoków, wykresów i tabel,
 • Tworzenie własnych pól i tabel,
 • Filtrowanie i sortowanie danych.

2. Definiowanie projektu:

 • Uruchamianie projektu,
 • Wprowadzanie właściwości projektu.

3. Tworzenie harmonogramu:

 • Struktura Podziału Prac,
 • Diagram sieciowy i metoda ścieżki krytycznej,
 • Wprowadzanie i parametryzacja zadań,
 • Usuwanie i łączenie zadań,
 • Kamienie milowe, zadania cykliczne i sumaryczne,
 • Wprowadzanie zależności i ograniczeń,
 • Optymalizacja harmonogramu – trójkąt ograniczeń.

4. Zasoby projektu:

 • Różne typy zasobów,
 • Koszty zasobów w czasie,
 • Przydzielanie zasobów do zadań,
 • Bilansowanie przeciążeń zasobów.

5. Kalendarze projektu:

 • Tworzenie i parametryzacja kalendarzy,
 • Przypisywanie kalendarza do projektu, zadań i zasobów.

6. Budżetowanie projektu:

 • Tworzenie budżetu projektu,
 • Planowanie kosztów stałych i zmiennych,
 • Przepływy pieniężne w projekcie.

7. Kontrola realizacji projektu:

 • Plany bazowe i pośrednie projektu,
 • Wprowadzanie zmian w projekcie,
 • Wprowadzanie rzeczywistego stopnia ukończenia zadania,
 • Śledzenie projektu według harmonogramu i kosztów,

8. Metoda Wartości Wypracowanej (EVM):

 • Wprowadzanie rzeczywistego stopnia ukończenia zadania
 • Wprowadzanie rzeczywistych kosztów
 • Śledzenie postępów w projekcie
 • Planowane Koszy Planowanej Pracy
 • Planowane Koszty Wykonanej Pracy
 • Rzeczywiste Koszty Wykonanej Pracy
 • Odchylenia i wskaźniki w EVM
 • Szacowanie przyszłych wyników realizacji projektu

9. Raportowanie stanu projektu:

 • Raporty wbudowane,
 • Raporty EVM,
 • Raportowanie danych do Excela.

10. Praca z wieloma projektami:

 • Portfel projektów,
 • Współdzielenie zasobów.

W CENIE ZAWIERAMY

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej