Zarządzanie Projektami (na podstawie metodyk PMI, PRINCE2, Agile i IPMA)

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do średniego i wyższego szczebla kierowniczego, kierowników projektów, sponsorów projektów.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

 • Uzyskanie kluczowej wiedzy o zarządzaniu projektami oraz metodykach projektowych.
 • Zrozumienie różnic pomiędzy metodykami w celu ich późniejszego właściwego doboru.
 • Poznanie najlepszych technik i narzędzi projektowych dobranych pod względem skuteczności zarządzania.
 • Przećwiczenie niezbędnych działań Sponsora i Kierownika Projektu na szczeblu strategicznym i taktycznym

PROGRAM SZKOLENIA

1. Otwarcie Szkolenia

 • Przywitanie
 • Przedstawienie celów szkolenia
 • Przedstawienie uczestników

2. Wprowadzenie do projektów

 • Czym jest projekt – definicja
 • Podstawowe cechy projektu
 • Prawo Parkinsona
 • Pracownicy zadaniowi czy zarządzani przez cele?
 • Ryzyko projektowe
 • Projekt jako inwestycja
 • Uzasadnienie biznesowe projektu
 • Style zarządzania w projektach
 • Quiz: moje projekty

3. Zagadnienia twarde i miękkie w projektach

 • Trójkąt projektu czyli konflikt
 • Specyfika środowiska pracy projektowej
 • Komunikacja w projekcie
 • Dlaczego projekty się nie udają?
 • Cykl Deminga a projekty
 • Organizacyjne uczenie się a projekty
 • Projekt jako zmiana

4. Przegląd metodyk zarządzania projektami

 • Ogólna charakterystyka metodyk projektowych
 • Różnice w podejściu PMI, PRINCE2, Agile
 • Podstawy PMI-PMBoK
 • Podstawy PRINCE2
 • Manifest Agile
 • Architektura zarządzania projektami w organizacjach
 • Ćwiczenie (dobór metodyki)

5. Organizacja projektowa

 • Czym jest organizacja projektowa?
 • Zadania Biura Zarządzania Projektami
 • Struktura organizacyjna projektu
 • Proces zarządzanie zmianą
 • Organizacja silosowa czy macierzowa
 • Warsztat: Główne problemy wdrażania zmian

6. Definiowanie projektu

 • Interesariusze projektu
 • Cel i Zakres projektu
 • Technika SMART
 • Zasada Pareto i QuickWins
 • Macierz Kompromisów
 • MoSCoW
 • Burza Mózgów
 • Test Windowy (KISS)
 • Karta projektu
 • Ćwiczenie (wypełnianie karty projektu)

7. Zarządzanie Zakresem projektu

 • Analiza potrzeb
 • Macierz wymagań i inne techniki analizy wymagań
 • Planowanie zorientowane na produkt
 • Struktura Podziału Produktu
 • Diagram Następstwa Produktów
 • Opisy produktów
 • Ćwiczenie (lista produktów)

8. Zarządzanie Czasem w projekcie

 • Techniki Szacowania
 • Technika PERT
 • Prawo Parkinsona
 • Ścieżka krytyczna
 • WBS i Wykres Gantta
 • Harmonogram
 • Narzędzia do zarządzania projektem
 • Ćwiczenie (WBS + wykres Gantta)

9. Zarządzanie zespołem projektowym

 • Nakładanie się struktur zarządzania
 • Konflikt strukturalny, umocowanie PM
 • Macierz RACI
 • Czym różni się zarządzanie zespołem w projektach od zarządzania zespołem w procesach?
 • Budowanie zespołu projektowego
 • Model Tuckmana
 • Motywowanie w projekcie
 • Piramida Maslowa a projekty
 • Teoria McGregora
 • Teoria Hertzbera
 • Przywództwo w projekcie
 • Ćwiczenie: mini-projekt Deadline

10. Symulacja warunków występujących w projekcie, omówienie, wnioski

11. Zarządzanie Ryzykiem

 • Proces zarządzania ryzykiem
 • Analiza Ryzyka
 • Ekspozycja ryzyka
 • SWOT i Analizy P-S
 • Odpowiedzi na ryzyko
 • Rejestr ryzyka
 • Ćwiczenie (tworzenie rejestru ryzyka)

12. Budżet projektu

 • Podstawy planowania budżetu projektu
 • Rezerwy budżetowe
 • Obliczanie rezerwy PERT
 • Metoda Earned Value

13. Zarządzanie Jakością

 • Proces zarządzania jakością
 • Różnice w zarządzaniu jakością dla procesów i projektów
 • Podstawy ISO i 6Sigma
 • Zapewnienie jakości
 • Kontrola Jakości
 • Wybrane techniki kontroli jakości
 • Ćwiczenie (definiowanie wymagań jakościowych)

14. Komunikacja w projekcie

 • Komunikacja formalna
 • Raportowanie statusu projektu
 • PR projektu – przykłady
 • Komunikacja nieformalna
 • Techniki skutecznej komunikacji
 • Podstawy metajęzyka i mowy ciała
 • Wybrane zagadnienia konfliktu i negocjacji
 • Scenki (komunikacja w projekcie)

15. Zarządzanie podwykonawcami i zakończenie projektu

 • Zarządzanie dostawcami i partnerami biznesowymi
 • Typy kontraktów
 • Gromadzenie doświadczeń
 • Rozliczenie projektu
 • Celebracja
 • Podsumowanie
 • Zakończenie szkolenia
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia