Revit LT 2017 – poziom podstawowy

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:
 • poznanie koncepcji modelowania informacji o budynku (BIM),
 • poznanie narzędzi do parametrycznego projektowania i tworzenia dokumentacji projektowej.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Building Information Modeling:
 • modelowanie informacji o budynku.
2. Podstawy Revit LT:
 • interface użytkownika,
 • praca z elementami i rodzinami Revit’a, rozpoczęcie projektu.
3. Podstawy projektowania:
 • tworzenie i modyfikowanie rzutów, poziomów, osi.
4. Podstawy modelowania budynku:
 • dodawanie i modyfikacja ścian,
 • tworzenie ścian warstwowych i ścian złożonych,
 • wykorzystanie narzędzi edycji,
 • praca z obiektami typu Drzwi,
 • dodawanie i modyfikacja obiektu Okn.
5. Wczytywanie dodatkowych komponentów budynku:
 • dodawanie i modyfikacja rodzin Revit’a.
6. Wyświetlanie modelu budynku:
 • zarządzanie widokami,
 • kontrola widoczności obiektów,
 • praca na przekrojach i widokach elewacyjnych,
 • tworzenie i modyfikowanie widoków 3.
7. Użycie narzędzi wymiarowania i wiązań:
 • tworzenie wymiarów,
 • dodawanie i usuwanie wiązań.
8. Narzędzia modelowania budynku:
 • tworzenie i modyfikowanie stropu,
 • tworzenie i modyfikowanie sufitów,
 • tworzenie i modyfikowanie dachów,
 • tworzenie ścian kurtynowych,
 • dodawanie schodów i poręczy.
9. Tworzenie detali rysunkowych:
 • tworzenie widoku odwołania,
 • wykorzystanie narzędzi opisów oraz etykiet,
 • praca z narzędziami do tworzenie detali.
10. Dokumentacja projektowa:
 • tworzenie i modyfikacja zestawień,
 • tworzenie pomieszczeń oraz zestawień pomieszczeń,
 • tworzenie legend.
11. Narzędzia prezentacji projektu:
 • tworzenie oraz drukowanie arkuszy,
 • praca z tabelką rysunkową,
 • narzędzia wizualizacji – rendering online,
 • wykorzystanie narzędzi wyświetlania grafiki – ustawienia słońca i cienia, style wizualne.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia