Program Płatnik po zmianach ZUS w 2014r.

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do użytkowników systemu, posiadających niewielką wiedzę na temat zasad funkcjonowania systemu ubezpieczeń społecznych.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Przekazanie Uczestnikom wiedzy o funkcjonowaniu i użyteczności Programu Płatnik, pokazanie możliwości wykorzystania programu dla potrzeb życia zawodowego.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Program „Płatnik” – omówienie programu po zmianach od 2014r.2. Wymagania sprzętowe niezbędne do instalacji Płatnika3. Instalacja programu Płatnik4. Ustawienia parametrów do prawidłowego funkcjonowania programu5. Ustawienie przekazu elektronicznego – bezpieczny podpis elektroniczny6. Sposoby wprowadzania danych ubezpieczeniowych do programu7. Zakładanie kartotek płatnika8. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika do ZUS9. Tworzenie kartotek ubezpieczonych10. Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych dla ubezpieczonych do ZUS po zmianach od stycznia 2014r.11. Tworzenie dokumentów rozliczeniowych po zmianach od stycznia 2014r.12. Wyciągi z CRU13. Metody przesyłania dokumentów do ZUS14. Archiwizowanie dokumentów w programie Płatnik15. Obsługa bazy danych
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
  • Ilość dni
  • Wielkość grupy
  • Poziom zaawansowania
  • Dobór eksperta do danego projektu
  • Lokalizacja szkolenia