Podstawy T-SQL

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie „Podstawy T-SQL” przeznaczone jest dla osób nie znających jeszcze języka SQL ani obsługi Microsoft SQL Server-a. Szkolenie polecane dla osób, które potrzebują pobierać i analizować dane z bazy danych umieszczonej na SQL Serverze.
Znajomość programu bazodanowego MS Access nie jest wymagana.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Utworzyć bazę danych,
 • Wykonywać operacje na tabelach,
 • Pobierać dane z tabel za pomocą zapytań,
 • Sortować i filtrować dane,
 • Wykonywać obliczenia i grupować dane.

PROGRAM SZKOLENIA

1. O języku SQL

2. Obsługa Microsoft SQL Server Management Studio

3. Przegląd ćwiczeniowej bazy danych

4. Ćwiczenia praktyczne z języka T-SQL:

 • Pobieranie danych (klauzula SELECT),
 • Sortowanie danych (ORDER BY),
 • Filtrowanie danych (WHERE),
 • Obliczenia,
 • Grupowanie danych (GROUP BY i HAVING).
 • Zapytania zagnieżdżone (podzapytania),
 • Złączenia,
 • Wyszukiwanie pełnotekstowe,
 • Wstawianie danych (INSERT),
 • Edycja zawartości tabeli (UPDATE i DELETE),
 • Tworzenie i modyfikacja tabel (CREATE TABLE i ALTER TABLE),
 • Widoki.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Ilość grup do przeszkolenia
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia