Płatnik dla zaawansowanych

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane jest do pracowników działów finansowych, przedsiębiorców, pracodawców, księgowych oraz wszystkich osób, dla których niezbędna jest znajomość przepisów prawa w zakresie podatku VAT.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • prawidłowo prowadzić dokumentację finansową
 • sporządzać dokumenty finansowe

PROGRAM SZKOLENIA

1. Ustawienia programu Płatnik
 • Rozpoczęcie pracy z programem Płatnik, ustawienia programu
 • Standardowe elementy aplikacji
 • Aktualizacja okresu rozliczeniowego
 • Stopy procentowe składek, konta, adresy, inne ustawienia,
 • Zmiana danych administratora i bazy danych
2. Zasilanie inicjalne programu Płatnik
 • Import dokumentów z poprzednich wersji programu Płatnik
3. Obsługa rejestru płatników i kartoteki płatnika
 • Tworzenie kartoteki nowego płatnika,
 • Podstawowe operacje na kartotece płatnika,
 • Wybór płatnika do kontekstu
4. Obsługa rejestru ubezpieczonych i kartoteki ubezpieczonego
 • Tworzenie kartoteki ubezpieczonego,
 • Podstawowe operacje na kartotece ubezpieczonego
5. Tworzenie dokumentów
 • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych płatnika
 • Tworzenie dokumentów zgłoszeniowych ubezpieczonych
 • Tworzenie dokumentów rozliczeniowych
 • Tworzenie dokumentów korygujących do dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych
6. Zasady wysyłania dokumentów
 • Tworzenie zestawów dokumentów
 • Wysyłanie zestawów dokumentów do ZUS
 • Bezpośrednio z programu płatnik – wysyłka automatyczna,
 • Samodzielne wysyłanie dokumentów – za pomocą strony www lub CD
 • Wysyłka w postaci wydruku
7. Płatnik – Przekaz Elektroniczny
 • Standardowe elementy aplikacji
 • Komunikaty
 • Sposoby przesyłania dokumentów do ZUS
 • Obsługa plików KEDU
 • Obsługa wiadomości
8. Konfiguracja przekazu elektronicznego
 • Import ustawień z programu Płatnik Przekaz Elektroniczny
 • Tworzenie i rejestracja wiadomości
9. Pobieranie i rejestracja certyfikatów
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia