PLANNER

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROGRAM SZKOLENIA:

1. Tworzenie planu.

2. Dodawanie zadań:

  1. Grupowanie zadań,

  2. Etykietowanie,

  3. Lista kontrolna,

  4. Załączniki,

  5. Datowanie,

  6. Przydzielanie zadania,

  7. Komentarze.

3. Postęp wykonania zadań:

  1. Wizualizacja zadań:

1. Widok Wykresy
2. Widok Harmonogram

4. Działania wykonywane na zadaniach / planie:

  1. Kopiowanie / przenoszenie zadań,

  2. Usuwanie zadania,

  3. Kopiowanie planu,

  4. Usuwanie planu.

5. Terminarz Planner w programie Outlook.

6. Powiadomienia usługi Planner.

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia