MS-20742 Identity with Windows Server 2016

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Szkolenia autoryzowane Microsoft składają się z modułów teoretycznych, każdorazowo popartych częścią laboratoryjną. Ich zakres oraz tematyka mają bezpośredni związek ze ścieżkami certyfikacyjnymi. Zapewniamy, że każde szkolenie w CBSG Polska jest prowadzone przez certyfikowanego trenera Microsoft (MCT) z bogatym doświadczeniem praktycznym. Daje to gwarancję dopasowania prezentowanych treści do oczekiwań uczestników.

Szkolenia autoryzowane to:

 • Certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.

 • Oficjalne podręczniki zespołu Microsoft Learning.

 • Zdobycie umiejętności teoretycznych i praktycznych.

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • zarządzanie obiektami w AD DS
 • zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS
 • implementacja i administrowanie lokacjami oraz replikacją AD DS
 • implementacja zasad grupowych Group Policy Object (GPO)
 • zarządzanie ustawieniami użytkowników za pomocą GPO
 • zabezpieczenie AD DS
 • implementacja i konfiguracja Active Directory Certificate Services (AD CS)
 • zarządzanie i wdrażanie certyfikatów
 • implementacja i konfiguracja Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • implementacja i konfiguracja Active Directory Federation Services (AD FS)
 • implementacja synchronizacji między AD DS a Azure AD
 • monitorowanie, zarządzanie i odtwarzanie AD DS
Paweł Pławiak, Microsoft Certified TrainerCzas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Installing and configuring DCs Overview of AD DS Overview of AD DS DCs Deploying DCs Lab : Deploying and administering AD DS
 • Module 2: Managing objects in AD DS Managing user accounts Managing groups in AD DS Managing computer accounts Using Windows PowerShell for AD DS administration Implementing and managing organizational units Lab : Deploying and administering AD DS Lab : Administering AD DS
 • Module 3: Advanced AD DS infrastructure management Overview of advanced AD DS deployments Deploying a distributed AD DS environment Configuring AD DS trusts Lab : Domain and trust management in AD DS
 • Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication Overview of AD DS replication Configuring AD DS sites Configuring and monitoring AD DS replication Lab : Managing and implementing AD DS sites and replication
 • Module 5: Implementing Group Policy Introducing Group Policy Implementing and administering GPOs Group Policy scope and Group Policy processing Troubleshooting the application of GPOs Lab : Implementing a Group Policy infrastructure Lab : Troubleshooting a Group Policy infrastructure
 • Module 6: Managing user settings with GPOs Implementing administrative templates Configuring Folder Redirection and scripts Configuring Group Policy preferences Lab : Managing user settings with GPOs
 • Module 7: Securing AD DS Securing domain controllers Implementing account security Audit authentication Configuring managed service accounts (MSAs) Lab : Securing AD DS
 • Module 8: Deploying and managing AD CS Deploying CAs Administering CAs Troubleshooting and maintaining CAs Lab : Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy
 • Module 9: Deploying and managing certificates Deploying and managing certificate templates Managing certificate deployment, revocation, and recovery Using certificates in a business environment Implementing and managing smart cards Lab : Deploying certificates
 • Module 10: Implementing and administering AD FS Overview of AD FS AD FS requirements and planning Deploying and configuring AD FS Overview of Web Application Proxy Lab : Implementing AD FS
 • Module 11: Implementing and administering AD RMS Overview of AD RMS Deploying and managing an AD RMS infrastructure Configuring AD RMS content protection Lab : Implementing an AD RMS infrastructure
 • Module 12: Implementing AD DS synchronization with Azure AD Planning and preparing for directory synchronization Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect Managing identities with directory synchronization Lab : Configuring directory synchronization
 • Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS Monitoring AD DS Managing the AD DS database Recovering AD DS objects Lab : Recovering objects in AD DS
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia