MS-20347 Enabling and Managing Office 365

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:

 • wprowadzenie do Office 365
 • planowanie wdrożenia i uruchomienie pilota Office 365
 • zarządzanie użytkownikami, grupami oraz licencjami
 • planowanie i zarządzanie klientami Office 365
 • planowanie i konfiguracja synchronizacji katalogów pomiędzy Azure AD a środowiskiem on-premises
 • planowanie i implementacja wdrożenia Office 365 ProPlus
 • planowanie migracji DNS oraz Exchange
 • planowanie Exchange Online oraz konfiguracja rekordów DNS
 • administrowanie Exchange Online
 • administrowanie Office 365
 • konfiguracja SharePoint Online
 • konfiguracja Skype for Business
 • planowanie i konfiguracja współpracy między Yammer Enterprise, OneDrive for Business oraz grupami Office 365
 • planowanie i konfiguracja integracji między Office 365 i Azure RMS
 • planowanie i implementacja funkcji odpowiedzialnych za zgodność urządzeń w Office 365
 • monitorowanie Office 365

Paweł Pławiak, Microsoft Certified Trainer

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Planning and provisioning Microsoft Office 365
  Overview of Office 365
  Provisioning an Office 365 tenant
  Planning a pilot deployment
  Lab : Provisioning Office 365

 

 • Module 2: Managing Microsoft Office 365 users and groups
  Managing user accounts and licenses
  Managing passwords and authentication
  Managing security groups in Office 365
  Managing Office 365 users and groups with Windows PowerShell
  Configuring administrative access
  Lab : Managing Office 365 users and passwords
  Lab : Managing Office 365 groups and administration

 

 • Module 3: Configuring client connectivity to Microsoft Office 365
  Planning for Office 365 clients
  Planning connectivity for Office 365 clients
  Configuring connectivity for Office 365 clients
  Lab : Configuring client connectivity to Office 365

 

 • Module 4: Planning and configuring directory synchronization
  Planning and preparing for directory synchronization
  Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
  Managing Office 365 identities with directory synchronization
  Lab : Planning and configuring directory synchronization

 

 • Module 5: Planning and deploying Office 2016 ProPlus
  Overview of Office 365 ProPlus
  Planning and managing user-driven Office 365 ProPlus deployments
  Planning and managing centralized deployments of Office 365 ProPlus
  Office telemetry and reporting
  Lab : Deploying Office 365 ProPlus

 

 • Module 6: Planning and managing Exchange Online recipients and permissions
  Overview of Exchange Online
  Managing Exchange Online recipients
  Planning and configuring Exchange Online permissions
  Lab : Managing Exchange Online recipients and permissions

 

 • Module 7: Planning and configuring Microsoft Exchange Online services
  Planning and configuring email flow in Office 365
  Planning and configuring email protection in Office 365
  Planning and configuring client access policies
  Migrating to Exchange Online
  Lab : Configuring message transport in Exchange Online
  Lab : Configuring email protection and client policies

 

 • Module 8: Planning and deploying Skype for Business Online
  Planning and configuring Skype for Business Online service settings
  Configuring Skype for Business Online users and client connectivity
  Planning voice integration with Skype for Business Online
  Lab : Deploying Skype for Business Online

 

 • Module 9: Planning and configuring SharePoint Online
  Configuring SharePoint Online services
  Planning and configuring SharePoint site collections
  Planning and configuring external user sharing
  Lab : Configuring SharePoint Online

 

 • Module 10: Planning and configuring a Office 365 collaboration solution
  Planning and managing Yammer Enterprise
  Planning and configuring OneDrive for Business
  Configuring Office 365 groups
  Lab : Planning and configuring an Office 365 collaboration solution

 

 • Module 11: Planning and configuring rights management and compliance
  Overview of the compliance features in Office 365
  Planning and configuring Azure rRights Mmanagement in Office 365
  Managing the compliance features in Office 365
  Lab : Configuring Rrights Mmanagement and compliance

 

 • Module 12: Monitoring and troubleshooting Microsoft Office 365
  Troubleshooting Office 365
  Monitoring Office 365 service health
  Lab : Monitoring and troubleshooting Office 365

 

 • Module 13: Planning and configuring identity federation
  Understanding identity federation
  Planning an AD FS deployment
  Deploy AD FS for identity federation with Office 365
  Planning and implementing hybrid solutions (Optional)
  Lab : Planning and configuring identity federation

Zobacz szczegóły szkolenia

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia