MS-20347 Enabling and Managing Office 365

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu
Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera CBSG Polska:
 • wprowadzenie do Office 365
 • planowanie wdrożenia i uruchomienie pilota Office 365
 • zarządzanie użytkownikami, grupami oraz licencjami
 • planowanie i zarządzanie klientami Office 365
 • planowanie i konfiguracja synchronizacji katalogów pomiędzy Azure AD a środowiskiem on-premises
 • planowanie i implementacja wdrożenia Office 365 ProPlus
 • planowanie migracji DNS oraz Exchange
 • planowanie Exchange Online oraz konfiguracja rekordów DNS
 • administrowanie Exchange Online
 • administrowanie Office 365
 • konfiguracja SharePoint Online
 • konfiguracja Skype for Business
 • planowanie i konfiguracja współpracy między Yammer Enterprise, OneDrive for Business oraz grupami Office 365
 • planowanie i konfiguracja integracji między Office 365 i Azure RMS
 • planowanie i implementacja funkcji odpowiedzialnych za zgodność urządzeń w Office 365
 • monitorowanie Office 365
Paweł Pławiak, Microsoft Certified TrainerCzas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Planning and provisioning Microsoft Office 365 Overview of Office 365 Provisioning an Office 365 tenant Planning a pilot deployment Lab : Provisioning Office 365
 
 • Module 2: Managing Microsoft Office 365 users and groups Managing user accounts and licenses Managing passwords and authentication Managing security groups in Office 365 Managing Office 365 users and groups with Windows PowerShell Configuring administrative access Lab : Managing Office 365 users and passwords Lab : Managing Office 365 groups and administration
 
 • Module 3: Configuring client connectivity to Microsoft Office 365 Planning for Office 365 clients Planning connectivity for Office 365 clients Configuring connectivity for Office 365 clients Lab : Configuring client connectivity to Office 365
 
 • Module 4: Planning and configuring directory synchronization Planning and preparing for directory synchronization Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect Managing Office 365 identities with directory synchronization Lab : Planning and configuring directory synchronization
 
 • Module 5: Planning and deploying Office 2016 ProPlus Overview of Office 365 ProPlus Planning and managing user-driven Office 365 ProPlus deployments Planning and managing centralized deployments of Office 365 ProPlus Office telemetry and reporting Lab : Deploying Office 365 ProPlus
 
 • Module 6: Planning and managing Exchange Online recipients and permissions Overview of Exchange Online Managing Exchange Online recipients Planning and configuring Exchange Online permissions Lab : Managing Exchange Online recipients and permissions
 
 • Module 7: Planning and configuring Microsoft Exchange Online services Planning and configuring email flow in Office 365 Planning and configuring email protection in Office 365 Planning and configuring client access policies Migrating to Exchange Online Lab : Configuring message transport in Exchange Online Lab : Configuring email protection and client policies
 
 • Module 8: Planning and deploying Skype for Business Online Planning and configuring Skype for Business Online service settings Configuring Skype for Business Online users and client connectivity Planning voice integration with Skype for Business Online Lab : Deploying Skype for Business Online
 
 • Module 9: Planning and configuring SharePoint Online Configuring SharePoint Online services Planning and configuring SharePoint site collections Planning and configuring external user sharing Lab : Configuring SharePoint Online
 
 • Module 10: Planning and configuring a Office 365 collaboration solution Planning and managing Yammer Enterprise Planning and configuring OneDrive for Business Configuring Office 365 groups Lab : Planning and configuring an Office 365 collaboration solution
 
 • Module 11: Planning and configuring rights management and compliance Overview of the compliance features in Office 365 Planning and configuring Azure rRights Mmanagement in Office 365 Managing the compliance features in Office 365 Lab : Configuring Rrights Mmanagement and compliance
 
 • Module 12: Monitoring and troubleshooting Microsoft Office 365 Troubleshooting Office 365 Monitoring Office 365 service health Lab : Monitoring and troubleshooting Office 365
 
 • Module 13: Planning and configuring identity federation Understanding identity federation Planning an AD FS deployment Deploy AD FS for identity federation with Office 365 Planning and implementing hybrid solutions (Optional) Lab : Planning and configuring identity federation

Zobacz szczegóły szkolenia

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia