MS-10967 Fundamentals of a Windows Server Infrastructure

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu
Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
 • instalacja Windows Server 2012
 • usługi sieciowe Windows Server 2012
 • protokoły i usługi TCP/IP w Windows Server 2012
 • podsystem magazynowania danych Windows Server 2012
 • role serwera Windows Server 2012
 • usługa Active Directory Domain Services
 • ochrona danych w odniesieniu do modelu defense-in-depth
 • zabezpieczenia w warstwie sieciowej Windows Server 2012
 • monitorowanie serwera i jego wydajność
 • narzędzia pozwalające na utrzymanie i rozwiązywanie problemów z Windows Server 2012
Paweł Pławiak, Microsoft Certified TrainerCzas trwania
 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
Tematyka zajęć
 • Module 1: Installing and Configuring Windows Server 2012 Windows Server Architecture. Installing Windows Server. Configuring Services. Configuring Devices and Device Drivers. Lab : Installing and Configuring Windows Server 2012
 
 • Module 2: Implementing Storage in Windows Server Identifying Storage Technologies. Managing Disks and Volumes. Fault Tolerance. Lab : Implementing Storage in Windows Server
 
 • Module 3: Understanding Network Infrastructure Network Architecture Standards. Local Area Networking. Wide Area Networking. Wireless Networking. Connecting to the Internet. Remote Access. Lab : Selecting Network Infrastructure Components
 
 • Module 4: Connecting Network Components Understanding the OSI Model. Understanding Media Types. Understanding Adapters, Hubs, and Switches. Understanding Routing. Lab : Connecting Network Components
 
 • Module 5: Implementing TCP/IP Overview of TCP/IP. IPv4 Addressing. IPv6 Addressing. Name Resolution. Lab : Implementing TCP/IP
 
 • Module 6: Implementing Windows Server Roles Role-Based Deployment. Deploying Role-Specific Services. Considerations for Provisioning Roles. Lab : Implementing Server Roles
 
 • Module 7: Implementing Active Directory Introducing Active Directory Domain Services (AD DS). Implementing AD DS. Managing Users, Groups, and Computers. Implementing Group Policy Lab : Implementing AD DS
 
 • Module 8: Implementing IT Security Layers Overview of Defense-in-Depth. Physical Security. Internet Security. Lab : Implementing IT Security Layers
 
 • Module 9: Implementing Security in Windows Server Overview of Windows Security. Securing Files and Folders. Implementing Encryption. Lab : Implementing Windows Security
 
 • Module 10: Implementing Network Security Overview of Network Security. Implementing Firewalls. Internet Protocol Security (IPsec) Lab : Implementing Network Security
 
 • Module 11: Implementing Security Software Client Software Protection Features. E-Mail Protection. Server Protection. Lab : Implementing Security Software
 
 • Module 12: Monitoring Server Performance Event Logging. Performance Monitoring. Lab : Monitoring Server Performance
 
 • Module 13: Maintaining Windows Server Troubleshooting Windows Server Startup. Server Availability and Data Recovery. Applying Updates to Windows Server. Troubleshooting Windows Server. Lab : Maintaining Windows Server