HTML CSS i JAVA SCRIPT

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z mechanizmami HTML5 i CSS3. Przedstawia tajniki tworzenie stron WWW z wykorzystaniem najnowszych technologii. Kurs przeznaczony jest dla osób chcących rozwijać się w tematyce front-end, tworzyć strony WWW lub administrować już istniejącymi.

PROGRAM SZKOLENIA

HTML – 1dzień

1. Techniczne podstawy działania WWW:

 • Protokół HTTP,
 • Protokół FTP,
 • Rejestracja domeny i konta hostingowego.

2. Czym jest HTML.

3. Wybór edytora kodu.

4. Struktura dokumentu HTML:

 • Sekcja HEAD,
 • Sekcja BODY.

5. Standard HTML5

6. Znaczniki semantyczne – MAIN, ARTICLE, SECTION, itd.

7. Pozostałe znaczniki – DIV, P, H1, itd.

8. Hiperłącza.

9. Osadzanie obrazów.

10. Listy.

11. Formularze:

 • Elementy formularza,
 • Natywna walidacja formularza.

12. Tabele.

13. Multimedia:

 • Osadzanie audio,
 • Osadzanie video.

CSS – 2 dni

1. Kaskadowe arkusze stylów – CSS.

2. Dołączanie CSS do HTML.

3. Identyfikatory, klasy i selektory.

4. Interpretacja kodu w różnych przeglądarkach.

5. Tło i kolory.

6. Odstępy – margin i padding.

7. Obramowanie i cieniowanie.

8. Tworzenie menu.

9. Pseudoelementy i pseudoklasy.

10. Pozycjonowanie elementów.

11. Responsive Web Design.

 • Flexbox
 • Grid
 • @Media

12. Debugowanie kodu.

13. Warsztaty – przygotowanie strony WWW.

JAVA SCRIPT – 2 dni

1. Wprowadzanie do Java Script.

2. Osadzanie kodu w HTML.

3. Typy proste:

 • Number,
 • String,
 • Boolean,
 • Undefind,
 • Null,
 • Symbol.

4. Zmienne:

 • Var,
 • Let i Const.

5. Operatory:

 • Przypisania,
 • Porównania,
 • Logiczne.

6. Typy referencyjne:

 • Tablice,
 • Obiekty,
 • Funkcje.

7. Document Object Model.

8. Instrukcje warunkowe:

 • Instrukcja If,
 • Instrukcja Switch.

9. Obsługa zdarzeń.

10. Pętle:

 • For,
 • While / Do while.

11. Walidacja formularza

12. Standard ES6

13. Debugowanie kodu

 

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia