Certyfikacja Microsoft Office Specialist – Word

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Kurs skierowany jest do osób, które chcą się przygotować do certyfikacji Microsoft Office Specialist – Word

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • efektywniej wykorzystywać w codziennej pracy zaawansowane narzędzia programu MS Word
 • tworzyć profesjonalne dokumenty tekstowe o rozbudowanej strukturze
 • korzystać z korespondencji seryjnej

PROGRAM SZKOLENIA

1. Powtórzenie podstaw programu

2. Edycja interfejsu programu

 • edycja wstążki
 • edycja paska szybki dostęp
 • widoki

3. Edycja tekstu

 • funkcja automatycznej kontroli pisowni i korekty błędów

4. Tezaurus

 • wyszukiwanie i wymiana frazy w tekście
 • układ położenia grafiki względem tekstu
 • zmiana kierunku orientacji tekstu
 • tabulatory, punktowanie i numerowanie wielopoziomowe, nagłówki i stopki

5. Formatowanie zawartości

 • parametry akapitu
 • style formatowania
 • tworzenie własnych stylów

6. Praca grupowa

 • śledzenie (rejestrowanie) zmian
 • akceptacja i odrzucanie zmian
 • komentarze, ochrona i ograniczanie pracy w dokumencie
 • praca w chmurze

7. Zarządzanie zawartością

 • tabele i listy oraz ich formatowanie
 • obliczenia w tabelach
 • indeks i spisy treści oraz ilustracji
 • przypisy i notatki
 • zakładki i odsyłacze

8. Grafika

 • wstawianie obiektów z galerii ClipArt, zdjęć i grafik, autokształtów, znaków i symboli specjalnych

9. Obiekty zewnętrzne

 • osadzanie tabel i wykresów Excela
 • diagramy i schematy organizacyjne PowerPointa
 • edytor równań
 • korespondencja seryjna

10. Szablony

 • używanie szablonów wbudowanych
 • tworzenie własnego szablonu

11. Zaawansowane opcje wydruku

 • orientacja
 • marginesy niestandardowe
 • marginesy lustrzane
 • druk jednostronny/dwustronny