Autodesk Inventor 2017 – poziom zaawansowany

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • pozna specjalistyczne moduły aplikacji,
 • tworzyć własne biblioteki,
 • tworzyć animacje w module Inventor Studio.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Tworzenie prezentacji 3D (widok rozstrzelony)

2. Moduł do konstrukcji blachowych:

 • edycja wartości domyślnych modelowania,
 • polecenia modelowania i edycja konstrukcji,
 • przekształcanie modeli brył cienkościennych w konstrukcje blaszana,
 • tworzenie własnych definicji stempli do wycinania i przetłaczania.

3. Generator ram:

 • przygotowywanie trasy rozmieszczenia profili,
 • wypełnianie trasy,
 • edycja elementów konstrukcji ramowej.

4. Modelowanie wielobryłowe

5. Konstrukcje spawane i ich dokumentacja:

 • przygotowanie powierzchni,
 • spoiny,
 • obróbka powierzchni.

6. iFeature:

 • inteligentne operacje kształtujące.

7. iPart:

 • typoszeregi częśc.

8. Edycja bibliotek Content Center oraz publikacja własnych części do Content Center

9. iAssembly:

 • typoszeregi komponentów.

10. iLogic:

 • modele oparte na regułach.

11. Moduł Design Accelerator

12. Symulowanie pracy mechanizmu za pomocą modułu Inventor Studio, tworzenie animacji

Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia