Autodesk Inventor 2017 – poziom zaawansowany

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:
 • pozna specjalistyczne moduły aplikacji,
 • tworzyć własne biblioteki,
 • tworzyć animacje w module Inventor Studio.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Tworzenie prezentacji 3D (widok rozstrzelony)2. Moduł do konstrukcji blachowych:
 • edycja wartości domyślnych modelowania,
 • polecenia modelowania i edycja konstrukcji,
 • przekształcanie modeli brył cienkościennych w konstrukcje blaszana,
 • tworzenie własnych definicji stempli do wycinania i przetłaczania.
3. Generator ram:
 • przygotowywanie trasy rozmieszczenia profili,
 • wypełnianie trasy,
 • edycja elementów konstrukcji ramowej.
4. Modelowanie wielobryłowe5. Konstrukcje spawane i ich dokumentacja:
 • przygotowanie powierzchni,
 • spoiny,
 • obróbka powierzchni.
6. iFeature:
 • inteligentne operacje kształtujące.
7. iPart:
 • typoszeregi częśc.
8. Edycja bibliotek Content Center oraz publikacja własnych części do Content Center9. iAssembly:
 • typoszeregi komponentów.
10. iLogic:
 • modele oparte na regułach.
11. Moduł Design Accelerator12. Symulowanie pracy mechanizmu za pomocą modułu Inventor Studio, tworzenie animacji
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia