Administracja Bazami Danych Oracle II

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

PROFIL UCZESTNIKA:

Szkolenie skierowane do osób mających pracować z bazą danych Oracle, mających podstawową wiedzę z zakresu administracji bazami danych Oracle.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

Po szkoleniu każdy uczestnik będzie umiał:

 • Skonfigurować bazę do ewentualnego szybkiego przywracania uszkodzonych obiektów
 • Przejrzeć historyczne zmiany przeprowadzane na bazie
 • Szybko przywracać przypadkowo skasowane, źle zmodyfikowane dane do pierwotnego kształtu
 • Tworzyć punkty przywracania bazy i na ich podstawie wdrażać gotowe konfiguracje w innych miejscach – np. na potrzeby systemów ERP / CRM
 • Przywracać bazę danych nawet po bardzo poważnej awarii
 • Duplikować bazę na tym samym lub innym hoście do „teraz” lub do punktu w czasie
 • Zoptymalizować bazę danych pod różne zastosowania
 • Zoptymalizować bazę z problemami wydajnościowymi
 • Zautomatyzować proces optymalizacji oraz backupu
 • Diagnozować i odblokowywać zablokowane zasoby
 • Odpowiednio planować konfigurować obciążenia bazy danych

PROGRAM SZKOLENIA

 1. Zarządzanie przestrzeniami tabel
 2. Zarządzanie danymi UNDO
 3. Technologia flashback dla zaawansowanych – flashback obiektów
 4. Technologia flashback dla zaawansowanych – wersje obiektów na przestrzeni czasu
 5. Technologia flashback dla zaawansowanych – przywracanie skasowanych obiektów
 6. Technologia flashback dla zaawansowanych – punkty przywracania bazy danych
 7. Backup – przywracanie do punktu w czasie
 8. Backup – opcja Catalog
 9. Backup – duplikacja bazy danych
 10. Backup – duplikacja do punktu w czasie
 11. Optymalizacja bazy danych – optymalizator kosztowy i regułowy
 12. Optymalizacja bazy danych – metody dostępu do danych
 13. Optymalizacja bazy danych – statystyki i histogramy
 14. Optymalizacja bazy danych – plany wykonania
 15. Optymalizacja bazy danych – indeksy
 16. Optymalizacja bazy danych – tablice indeksowe
 17. Optymalizacja bazy danych – Tablice partycjonowane
 18. DBMS_SCHEDULER Automatyzacja backupu i optymalizacji bazy danych
 19. Zarządzanie zablokowanymi zasobami
 20. Operacje długotrwałe i rozkład obciążeń
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia