Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa

Cena netto za os.:
1.100 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  PROGRAM SZKOLENIA:

  1. Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora:
  • czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu,
  • zakres odpowiedzialności spedytora,
  • najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,
  • skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem,
  • czego mają prawo wymagać od spedytora a czego raczej nie,
  • czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi ?,
  • instrukcja wysyłkowa, ważne narzędzie pracy spedytora.
  2. Co o ubezpieczeniu musisz wiedzieć jako przewoźnik i jako spedytor?
  • OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek,
  • co przewoźnik o swoim ubezpieczeniu powinien wiedzieć a czego z reguły nie wie,
  • dlaczego pomimo opłacenia składki zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania, najczęściej podawane przyczyny – jak temu zapobiec,
  • klauzula podwykonawcy,
  • można mieć rację ale nie mieć pieniędzy,
  • zakres ubezpieczenia CARGO,
  • czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę ?.
  3. Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR):
  • podstawy prawne,
  • zakres odpowiedzialności przewoźnika,
  • niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron),
  • kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe (plandekach jest inaczej niż przy przewozie pojazdów),
  • kary dla załadowcy, nadawcy … za przekroczenie nacisku osi czy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,
  • umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,
  • najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,
  • zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,
  • najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,
  • przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie transportu, ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika (obrona przed niesłusznie złożonymi reklamacjami),
  • postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),
  • jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja (podstawy prawne),
  • jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika (podstawy prawne).
  4. Dyskusja – pytania uczestników.

  W CENIE ZAWIERAMY

  certificate Certyfikat

  ebook Materiały w wersji elektronicznej