Obrót wyrobami akcyzowymi

OPIS:

Warsztat w głównej mierze skupia się na zmianach w obrocie wyrobami akcyzowymi, m.in.:

  • Zaostrzenie warunków stosowania procedury zawieszenia poboru akcyzy dla wewnątrzwspólnotowych przemieszczeń olejów smarowych,
  • Elektroniczny monitoring wyrobów akcyzowych: e-DD w EMCS PL2,
  • Interpretacje w zakresie dokumentów dostawy czy dalej chronią ich posiadaczy po wejściu w życie przepisów o e-DD,
  • Zmiany w akcyzie technicznie zaczynają się na PUESC – jak sobie z tym poradzić.

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA:

  • Identyfikacja wyrób akcyzowych,
  • Poznanie dokumentów wymaganych do właściwego udokumentowania transakcji obrotu wyrobami akcyzowymi,
  • Rozliczania transakcji w księgowości,
  • Możliwości zwolnień z podatku akcyzowego,
  • Obliczanie stawki podatku akcyzowego.

PROGRAM SZKOLENIA:

1.Podstawowe informacje o podatku akcyzowym
2. Zasady opodatkowania podatkiem akcyzowym
3. Skład podatkowy
4. Procedury i dokumenty w obrcie wyrobami akcyzowymi
5. Stawki podatku akcyzowego dla napojów alkoholowych
6. Zasady i wymogi prowadzenia ewidencji akcyzowych
7. Formy i rodzaje zabezpieczeń akcyzowych
8. Reguły stosowania 0 stawki dla wyrobów akcyzowych
9. Zwolnienia od akcyzy
10. Zniszczenie wyrobów akcyzowych