MS-20764 Administering a SQL Database Infrastructure

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Cena netto za os.:
od 2.299 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  * Szkolenia w Warszawie oferujmy w specjalnej cenie 2.299 zł Netto, od której nie obowiązują żadne rabaty. W sprawie szkoleń w pozostałych miastach skontaktuj się z nami.

  Wszystkie tematy realizujemy również w formie projektów dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa
  Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:
  • modele odtwarzania, tworzenie i odtwarzanie kopii w SQL Server 2016
  • konta, użytkownicy, role i uprawnienia w SQL Server 2016
  • automatyzacja zadań czyli zarządzanie SQL Server Agent
  • monitorowanie SQL Server 2016
  • administracja SQL Server 2016 za pomocą PowerShell
  Czas trwania
  • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)
  Tematyka zajęć
  • Module 1: Authenticating and Authorizing Users Authenticating connections to SQL Server Authorizing logins to access databases Authorization across servers Partially contained databases Lab : Authenticating Users
  • Module 2: Assigning Server and Database Roles Working with server roles Working with Fixed database roles Creating user-defined database roles Lab : Assigning server and database roles
  • Module 3: Authorizing Users to Access Resources Authorizing user access to objects Authorizing users to execute code Configuring permissions at the schema level Lab : Authorizing users to access resources
  • Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing Options for auditing data access in SQL Server Implementing SQL Server audit Managing SQL Server audit Protecting data with encryption Lab : Using Auditing and Encryption
  • Module 5: SQL Server Recovery Models Backup strategies Understanding SQL Server transaction login Planning a SQL Server backup strategy Lab : Understanding SQL Server recovery models
  • Module 6: Backup of SQL Server Databases Backing up databases and transaction logs Managing database backups Working with backup options Lab : Backing up SQL Server databases
  • Module 7: Restoring SQL Server Databases Understanding the restore process Restoring databases Working with point-in-time recovery Restoring system databases and individual files Lab : Restoring SQL Server User Databases
  • Module 8: Automating SQL Server Management Automating SQL Server management Working with SQL Server agent Managing SQL Server agent jobs Multi-server management Lab : Automating SQL Server Management
  • Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent Understanding SQL Server Agent Security Configuring credentials Configuring proxy accounts Lab : Configuring Security for SQL Server Agent
  • Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications Configuration of database mail Monitoring SQL Server errors Configuring operators, alerts, and notifications Alerts in Azure SQL database Lab : Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications
  • Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell Configure SQL Server using PowerShell Administer SQL Server using PowerShell Maintain the SQL Server environment using PowerShell Managing Azure SQL Server databases using PowerShell Lab : Administering SQL Server using PowerShell
  • Module 12: Tracing Access to SQL Server Capturing activity using SQL Server profiler Improving performance with the database engine tuning advisor Working with tracing options Distributed replay Monitoring locks Lab : Tracing Access to SQL Server
  • Module 13: Monitoring SQL Server Monitoring activity Capturing and managing performance data Analyzing collected performance data SQL Server utility Lab : Monitoring SQL Server
  • Module 14: Troubleshooting SQL Server SQL Server troubleshooting methodology Resolving service related issues Resolving login and connectivity issues Troubleshooting common issues Lab : Troubleshooting Common Issues
  • Module 15: Importing and Exporting Data Transferring data to/from SQL Server Importing and exporting table data Using BCP and BULK INSERT to import data Deploying and upgrading data-tier applications Lab : Importing and Exporting Data

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  • certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.