MS-55316 Administering a SQL Database Infrastructure

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Cena netto za os.:
3399 zł + VAT
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

  Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

  Wszystkie tematy realizujemy również w formie projektów dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa

  Kluczowe zagadnienia szkolenia wg trenera:

  • modele odtwarzania, tworzenie i odtwarzanie kopii w SQL Server 2016
  • konta, użytkownicy, role i uprawnienia w SQL Server 2016
  • automatyzacja zadań czyli zarządzanie SQL Server Agent
  • monitorowanie SQL Server 2016
  • administracja SQL Server 2016 za pomocą PowerShell

  Czas trwania

  • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

  Tematyka zajęć

  • Module 1: Authenticating and Authorizing Users
   Authenticating connections to SQL Server
   Authorizing logins to access databases
   Authorization across servers
   Partially contained databases
   Lab : Authenticating Users
  • Module 2: Assigning Server and Database Roles
   Working with server roles
   Working with Fixed database roles
   Creating user-defined database roles
   Lab : Assigning server and database roles
  • Module 3: Authorizing Users to Access Resources
   Authorizing user access to objects
   Authorizing users to execute code
   Configuring permissions at the schema level
   Lab : Authorizing users to access resources
  • Module 4: Protecting Data with Encryption and Auditing
   Options for auditing data access in SQL Server
   Implementing SQL Server audit
   Managing SQL Server audit
   Protecting data with encryption
   Lab : Using Auditing and Encryption
  • Module 5: SQL Server Recovery Models
   Backup strategies
   Understanding SQL Server transaction login
   Planning a SQL Server backup strategy
   Lab : Understanding SQL Server recovery models
  • Module 6: Backup of SQL Server Databases
   Backing up databases and transaction logs
   Managing database backups
   Working with backup options
   Lab : Backing up SQL Server databases
  • Module 7: Restoring SQL Server Databases
   Understanding the restore process
   Restoring databases
   Working with point-in-time recovery
   Restoring system databases and individual files
   Lab : Restoring SQL Server User Databases
  • Module 8: Automating SQL Server Management
   Automating SQL Server management
   Working with SQL Server agent
   Managing SQL Server agent jobs
   Multi-server management
   Lab : Automating SQL Server Management
  • Module 9: Configuring Security for SQL Server Agent
   Understanding SQL Server Agent Security
   Configuring credentials
   Configuring proxy accounts
   Lab : Configuring Security for SQL Server Agent
  • Module 10: Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications
   Configuration of database mail
   Monitoring SQL Server errors
   Configuring operators, alerts, and notifications
   Alerts in Azure SQL database
   Lab : Monitoring SQL Server with Alerts and Notifications
  • Module 11: Introduction to Managing SQL Server by using PowerShell
   Configure SQL Server using PowerShell
   Administer SQL Server using PowerShell
   Maintain the SQL Server environment using PowerShell
   Managing Azure SQL Server databases using PowerShell
   Lab : Administering SQL Server using PowerShell
  • Module 12: Tracing Access to SQL Server
   Capturing activity using SQL Server profiler
   Improving performance with the database engine tuning advisor
   Working with tracing options
   Distributed replay
   Monitoring locks
   Lab : Tracing Access to SQL Server
  • Module 13: Monitoring SQL Server
   Monitoring activity
   Capturing and managing performance data
   Analyzing collected performance data
   SQL Server utility
   Lab : Monitoring SQL Server
  • Module 14: Troubleshooting SQL Server
   SQL Server troubleshooting methodology
   Resolving service related issues
   Resolving login and connectivity issues
   Troubleshooting common issues
   Lab : Troubleshooting Common Issues
  • Module 15: Importing and Exporting Data
   Transferring data to/from SQL Server
   Importing and exporting table data
   Using BCP and BULK INSERT to import data
   Deploying and upgrading data-tier applications
   Lab : Importing and Exporting Data

  W CENIE ZAWIERAMY

  W cenę szkolenia wliczone jest:

  • certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.