MS-20742 Identity with Windows Server 2016

Szkolenie realizowane we współpracy z CBSG Polska Sp. z o.o., autoryzowanego Partnera Szkoleniowego firmy Microsoft

Cena netto za os.:
od 2.299 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

 • P 25 - 29/10 2021 - Online - 2.299 zł

Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

* Szkolenia w Warszawie oferujmy w specjalnej cenie 2.299 zł Netto, od której nie obowiązują żadne rabaty. W sprawie szkoleń w pozostałych miastach skontaktuj się z nami.

Wszystkie tematy realizujemy również w formie projektów dopasowanych do potrzeb danego przedsiębiorstwa

Kluczowe zagadnienia szkolenia MS-20742 Identity with Windows Server 2016 wg trenera:

 • zarządzanie obiektami w AD DS
 • zaawansowane zarządzanie infrastrukturą AD DS
 • implementacja i administrowanie lokacjami oraz replikacją AD DS
 • implementacja zasad grupowych Group Policy Object (GPO)
 • zarządzanie ustawieniami użytkowników za pomocą GPO
 • zabezpieczenie AD DS
 • implementacja i konfiguracja Active Directory Certificate Services (AD CS)
 • zarządzanie i wdrażanie certyfikatów
 • implementacja i konfiguracja Active Directory Rights Management Services (AD RMS)
 • implementacja i konfiguracja Active Directory Federation Services (AD FS)
 • implementacja synchronizacji między AD DS a Azure AD
 • monitorowanie, zarządzanie i odtwarzanie AD DS

Czas trwania

 • 40 godzin lekcyjnych (5 dni)

Tematyka zajęć

 • Module 1: Installing and configuring DCs
  Overview of AD DS
  Overview of AD DS DCs
  Deploying DCs
  Lab : Deploying and administering AD DS
 • Module 2: Managing objects in AD DS
  Managing user accounts
  Managing groups in AD DS
  Managing computer accounts
  Using Windows PowerShell for AD DS administration
  Implementing and managing organizational units
  Lab : Deploying and administering AD DS
  Lab : Administering AD DS
 • Module 3: Advanced AD DS infrastructure management
  Overview of advanced AD DS deployments
  Deploying a distributed AD DS environment
  Configuring AD DS trusts
  Lab : Domain and trust management in AD DS
 • Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication
  Overview of AD DS replication
  Configuring AD DS sites
  Configuring and monitoring AD DS replication
  Lab : Managing and implementing AD DS sites and replication
 • Module 5: Implementing Group Policy
  Introducing Group Policy
  Implementing and administering GPOs
  Group Policy scope and Group Policy processing
  Troubleshooting the application of GPOs
  Lab : Implementing a Group Policy infrastructure
  Lab : Troubleshooting a Group Policy infrastructure
 • Module 6: Managing user settings with GPOs
  Implementing administrative templates
  Configuring Folder Redirection and scripts
  Configuring Group Policy preferences
  Lab : Managing user settings with GPOs
 • Module 7: Securing AD DS
  Securing domain controllers
  Implementing account security
  Audit authentication
  Configuring managed service accounts (MSAs)
  Lab : Securing AD DS
 • Module 8: Deploying and managing AD CS
  Deploying CAs
  Administering CAs
  Troubleshooting and maintaining CAs
  Lab : Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy
 • Module 9: Deploying and managing certificates
  Deploying and managing certificate templates
  Managing certificate deployment, revocation, and recovery
  Using certificates in a business environment
  Implementing and managing smart cards
  Lab : Deploying certificates
 • Module 10: Implementing and administering AD FS
  Overview of AD FS
  AD FS requirements and planning
  Deploying and configuring AD FS
  Overview of Web Application Proxy
  Lab : Implementing AD FS
 • Module 11: Implementing and administering AD RMS
  Overview of AD RMS
  Deploying and managing an AD RMS infrastructure
  Configuring AD RMS content protection
  Lab : Implementing an AD RMS infrastructure
 • Module 12: Implementing AD DS synchronization with Azure AD
  Planning and preparing for directory synchronization
  Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect
  Managing identities with directory synchronization
  Lab : Configuring directory synchronization
 • Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS
  Monitoring AD DS
  Managing the AD DS database
  Recovering AD DS objects
  Lab : Recovering objects in AD DS

W CENIE ZAWIERAMY

W cenę szkolenia wliczone jest:

 • certyfikat ukończenia autoryzowanego szkolenia Microsoft.