Modernizacja procesów księgowych z modułami Microsoft Dynamics

Odkryj nową efektywność w zarządzaniu finansami i procesami biznesowymi z naszymi modułami dla Microsoft Dynamics AX 2009, 2012, Business Central oraz D365.

Specjalnie dostosowane do potrzeb polskich przedsiębiorstw, nasze moduły:

 • usprawnią Twoją księgowość,
 • przyspieszą operacje finansowe,
 • zautomatyzują kluczowe procesy,
 • zapewnią przewagę konkurencyjną,
 • pozwolą na zgodność z aktualnymi przepisami prawa.

JPK

Moduł JPK:

 • umożliwia użytkownikowi generowanie Jednolitych Plików Kontrolnych (JPK),
 • struktury JPK dostępne w module to m in.: JPK_VAT, JPK_V7M, JPK_FA, JPK_KR, JPK_WB, JPK_MAG.

Moduł obowiązkowy do prowadzenia księgowości według polskiego prawa.

JPK Delivery

Moduł JPK Delivery:

 • uzupełnia funkcjonalność Jednolitego Pliku Kontrolnego,
 • umożliwia kompleksowe zarządzanie wygenerowanymi plikami JPK bezpośrednio z poziomu systemu,
 • pozwala w prosty sposób przeglądać zapisane pliki, analizować błędy oraz informacje o wysyłce plików do urzędu.

Jest to moduł opcjonalny, który usprawnia procesy księgowe.

Split Payment

Moduł Split Payment:

 • umożliwia uruchomienie mechanizm modelu płatności podzielonej,
 • płatność za wystawioną fakturę zostaje podzielona na dwa rachunki bankowe: wartość netto (na rachunek bankowy dostawcy) oraz VAT (na specjalny rachunek VAT dostawcy).

Moduł obowiązkowy do prowadzenia księgowości według polskiego prawa.

Biała Lista

Moduł Biała Lista pozwala na automatyczną weryfikację danych kontrahentów w zakresie rachunków bankowych w oparciu o integrację z Wykazem podatników VAT prowadzonym przez Krajową Administrację Skarbową.

Moduł obowiązkowy do prowadzenia księgowości według polskiego prawa.

Weryfikacja płatnika VAT

Moduł Weryfikacja płatnika VAT:

 • sprawdza status odbiorcy / dostawcy w bazie Ministerstwa Finansów na podstawie polskiego Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP) lub w systemie wymiany informacji o VAT udostępnionym przez Komisję Europejską dla podmiotów zarejestrowanych w Unii Europejskiej,
 • pozwala na uzyskanie potwierdzenia, czy dany kontrahent zarejestrowany jest jako czynny płatnik VAT.

Moduł obowiązkowy do prowadzenia księgowości według polskiego prawa.

BIRAX – Internetowa Baza Regon

Moduł BIRAX pozwala na automatyczne uzupełnianie danych odbiorcy/dostawcy w oparciu o integrację z Bazą Internetową REGON 1, prowadzoną przez Główny Urząd Statystyczny.

Jest to moduł opcjonalny, który usprawnia procesy księgowe.

Aktualizacja kursów walut z NBP

Moduł:

 • pozwala na aktualizację kursów walut na podstawie średnich kursów walut z tabeli A, publikowanych przez Narodowy Bank Polski,
 • umożliwia konfigurację, czy kursy walut NBP pochodzą z bieżącego dnia, czy z poprzedniego dnia roboczego.

Jest to moduł opcjonalny, który usprawnia procesy księgowe.

KSeF

Integracja systemu z Krajowym Systemem e-Faktur (KSeF), umożliwiająca użytkownikowi obsługę wychodzących i przychodzących faktur ustrukturyzowanych.

Moduł obowiązkowy (od 2026 r.) do prowadzenia księgowości według polskiego prawa.