Wdrożenie Intune

OPIS:

Oferujemy kompleksowe usługi wdrożenia Microsoft Intune i EntraID, obejmujące analizę wymagań, konfigurację tenanta Microsoft 365, zarządzanie urządzeniami mobilnymi (MEM), polityki bezpieczeństwa oraz integrację z innymi systemami. Nasze warsztaty i dokumentacja zapewniają pełne wsparcie techniczne oraz transfer wiedzy dla administratorów. Z nami zoptymalizujesz zarządzanie i bezpieczeństwo swoich urządzeń w organizacji.

ROZWIĄZANIE:

Przykładowy zakres realizowanych prac pod dany projekt Wdrożenia Intune:

 • Przeprowadzenie warsztatów omawiających wymagania biznesowe i techniczne dla wdrażanego rozwiązania
 • Warsztaty omawiające mechanizmy uwierzytelniania EntraID
 • Stworzenie tenanta Microsoft 365 i wdrożenie niezbędnych konfiguracji, w tym, m.in.:
  • Konfiguracje domen i mechanizmów uwierzytelniania
  • Konfiguracje kont administracyjnych
  • Konfiguracje jednostek administracyjnych i zakresów
  • Konfiguracje poziomów MFA
  • Zaprojektowanie i uruchomienie niezbędnych polityk dostępu warunkowego dla organizacji
  • Konfiguracje niezbędnych grup Azure AD oraz ról i uprawnień dla poszczególnych grup użytkowników i administratorów MEM
 • Przygotowanie dokumentacji projektowej dla MEM (projekt techniczny)
 • Przygotowanie dokumentacji operacyjnej – procedur rejestracji urządzeń w usłudze MEM
 • Wdrożenie i konfiguracja poszczególnych funkcjonalności środowiska MEM, w tym:
  • Warsztaty dotyczące typów i możliwości rejestracji urządzeń (urządzenia prywatne – BYOD, urządzenia firmowe – COPE, COBO, COSU)
  • Polityki automatycznej rejestracji dla systemów Android, Apple, Windows (w tym Windows Autopilot) dla różnych profili
  • Integracja Apple Business Manager z MEM
  • Polityki zgodności dla systemów Windows, Android, Apple
  • Patch Management na systemy Windows
  • Stworzenie i dystrybucja oprogramowania na systemy Windows, Apple i Android
  • Polityki bezpieczeństwa dla systemów Windows – polityki, szablony zabezpieczeń, polityki BitLocker
  • Polityki konfiguracji i ochrony aplikacji na urządzeniach mobilnych
 • Wdrożenie Local Administrator Password Solution
 • Implementacja polityk konfiguracji stacji roboczych (np. profile WiFi, VPN, inne)
 • Przeprowadzenie testów działania poszczególnych funkcjonalności wraz z Klientem
 • Warsztaty transferu wiedzy dla administratorów środowiska
 • Wdrożenie integracji EntraID z innymi systemami:
  • Integracja Google Cloud z uwierzytelnianiem Entra ID
  • Podłączenie 2 aplikacji za pomocą SAML do uwierzytelniania EntraID