Szkolenia Graficzne

Grafika komputerowa jest obecnie narzędziem powszechnie stosowanym w nauce, technice oraz rozrywce. Ponieważ celem grafiki jest generowanie obrazów, dlatego jednym z głównych kryteriów klasyfikacji jest technika ich tworzenia, którą możemy podzielić na grafikę wektorową i grafikę rastową oraz z uwagi na coraz większy postęp technologiczny grafikę 2D i 3D, co ma również swoje odzwierciedlenie w różnych programach graficznych.

Genruj kod html do newsleterrów