Rekrutacja w dziale IT

Stosujemy również rozwiązania kompleksowe:
Zakup i dostarczenie odpowiedniego oprogramowaniaInstalacja programu w środowisku pracySzkolenia personelu

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie rekrutacja w dziale IT przeznaczony dla specjalistów ds. rekrutacji i selekcji, menedżerów IT i HR oraz dla wszystkich innych osób biorących udział w procesie naboru kandydatów do działów IT i odpowiedzialnych za jego profesjonalny przebieg oraz efektywność.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

 • Poznają specyfikę aktualnego rynku pracy i wymagania, jakie stawia on przed rekruterami.
 • Nabędą wiedzę i umiejętności niezbędne do efektywnego naboru kandydatów do działów IT.
 • Poznają różne metody i źródła poszukiwania kandydatów.
 • Zapoznają się z efektywnymi narzędziami selekcji, zwiększającymi trafność wyborów.
 • Poznają możliwości wykorzystania testów wiedzy, umiejętności, kwestionariuszy predyspozycji zawodowych i innych praktycznych narzędzi stosowanych w praktyce rekrutacyjnej.

Ponadto, szkolenie będzie także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy Uczestnikami, stworzenia bazy dobrych praktyk i inspiracji.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Wprowadzenie:

 • Odrobina demografii – o czym powinien wiedzieć każdy rekruter,
 • 4 pokolenia na rynku pracy – wyzwania rekrutacyjne.

2. Przygotowanie do poszukiwań kandydatów:

 • Jak zbudować trafny Profil Rekrutacyjny Kandydata?,
 • Kluczowe umiejętności kandydata – Profil Kompetencyjny,
 • Istota pojęcia „kompetencje” i zastosowanie w praktyce rekrutacyjnej,
 • Czym są a czym nie są kompetencje? – wyróżniki kompetencji,
 • Składowe opisu kompetencji,
 • Jak stworzyć wskaźniki behawioralne i poziomy ich nasilenia?,
 • Macierz Selekcyjna i Skala Ocen – konstrukcja i zastosowanie.

3. Rekrutacja Kandydatów:

 • Źródła poszukiwania kandydatów i ocena ich efektywności,
 • Rekrutacja wewnętrzna czy zewnętrzna?,
 • Czy ogłoszenia rekrutacyjne są jeszcze skuteczne?,
 • Gdzie szukać kandydatów z 4 pokoleń pracowników?,
 • Open House – kiedy warto stosować?,
 • Media społecznościowe i jak z nich efektywnie i etycznie korzystać?,
 • Viral Recruiting, E-recruiting, Gamifikacja, Scouting… – wymóg naszych czasów?,
 • Jak budować politykę systemów poleceń i re-recruitmentu?.

4. Selekcja Kandydatów:

 • Przegląd narzędzi selekcyjnych oraz ocena ich efektywności,
 • Diagnozowanie kompetencji za pomocą wywiadu behawioralnego,
 • Assessment Centre – czy rzeczywiście jest najtrafniejszą metodą selekcyjną?,
 • Testy wiedzy i umiejętności – rodzaje, przykłady rynkowe i interpretacja wyników,
 • Kwestionariusze osobowości i predyspozycji zawodowych – co dzięki nim i jak możemy zbadać?,
 • Testy kompetencyjne – konstrukcja i zastosowanie,
 • Symulacje, próbki pracy i analiza przypadku – praktyczne narzędzia diagnostyczne.

5. Wybór Kandydata:

 • Czy kandydat idealny to zawsze najlepszy kandydat? – kryteria wyboru kandydata,
 • Matryca Motywacyjna – jak sprawdzić dopasowanie kandydata do oferowanego stanowiska?,
 • Czy praca może uszczęśliwiać? – efektywność pracownika a jego naturalne predyspozycje.
Na cenę ma wpływ wiele czynników, takich jak:
 • Ilość dni
 • Wielkość grupy
 • Poziom zaawansowania
 • Dobór eksperta do danego projektu
 • Lokalizacja szkolenia