Regulamin zgłoszenia na szkolenie otwarte

Regulamin

Postanowienia ogólne

1. Podesłanie niniejszej karty zgłoszeniowej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
2. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest podesłanie do Network Masters wypełnionej karty: zgłoszeniowej online lub wysłaniem skanu karty na formularz@networkmasters.pl bądź bezpośrednio na maila któregoś z handlowców naszej firmy.
3. Podesłanie formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w nim zawartych dla celów marketingowo sprzedażowych przez Network Masters sp. z o.o. ul. Kędzierskiego 14/7 , 01-493 Warszawa. Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr. 133/97, poz. 883), zamawiający w szczególności zgadza się na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu Ustawy z 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną na wszystkie zawarte w tym formularzu zgłoszeniowym adresy e-mail.

Postanowienia organizacyjne

1. Network Masters w ciągu 24 godzin od przyjęcia formularza zgłoszeniowego potwierdzi mailowo przyjęcie karty oraz wpisanie uczestników na listę szkolenia.
2. Network Masters na 7 dni roboczych, przed terminem szkolenia podeśle oficjalne potwierdzenia uczestnictwa wraz ze wszystkimi informacjami organizacyjnymi (zgodnie z zamówieniem).
3. Bezkosztowa anulacja zgłoszenia może nastąpić nie później niż 8 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia szkolenia. W przypadku rezygnacji ze szkolenia po tym terminie, zamawiający zobowiązuje się pokryć 50% kwoty zamówienia. W zamian za zgłoszoną osobę, zamawiający może zgłosić innego uczestnika. Zamawiający może również zmienić termin szkolenia na jakiś inny (lub nawet inne podobne cenowo szkolenie), ale musi pokryć 100% kwoty bieżącego zamówienia na podstawie wystawionej faktury, a w kolejnym terminie (lub szkoleniu) uczestniczy „za darmo”, czyli w ramach wcześniejszej opłaty.
4. Nieodwołanie swojego udziału w terminie lub nie przyjście na szkolenie powoduje obciążenie zamawiającego 100% wszystkich kosztów (zgodnie z zamówieniem).
5. Network Masters zobowiązuję się najpóźniej poinformować zamawiającego o odwołaniu szkolenia na 7 dni roboczych przed terminem danego warsztatu. W przypadku wcześniejszych wpłat Network Masters zwróci zamawiającemu 100% wpłaconej kwoty.
6. W cenę szkolenia wliczone jest wyżywienie (przerwy kawowe i obiad dla każdego uczestnika), wynajem i pełne wyposażenie techniczne sali szkoleniowej, materiały szkoleniowe, certyfikat podpisany przez naszego eksperta potwierdzający ukończenie warsztatów.
7. W cenę szkoleń nie są wliczone noclegi dla uczestników. Możemy pomóc w rezerwacji noclegów, refakturując je, dodając do ceny zakupu zgodnie z ustawą 8%+ VAT. Możemy również pośredniczyć tylko w samej rezerwacji, a zamawiający już sam bezpośrednio rozliczy się za usługę noclegową.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w harmonogramie szkoleń, uprzednio informując o tym fakcie zgłoszonych uczestników danego szkolenia.

Płatności

1. Firmy, które pierwszy raz korzystają z naszych usług są zobowiązane do wpłacenia całej sumy przed szkoleniem (zgodnie z wystawioną fakturą).
2. Firmy, które już przynajmniej raz korzystały z naszych usług zobowiązane są do dokonania opłaty za szkolenia na podstawie faktury wystawionej po zakończeniu warsztatów.
3. Osoby prywatne, zarówno te, które pierwszy raz korzystają z naszych usług jak również te, które korzystały już wcześniej, każdorazowo są zobowiązane do wpłacenia całej sumy przed szkoleniem (zgodnie z wystawioną fakturą).
4. Wyliczenia podane w formularzu nie są ostatecznie wiążące. Organizator zastrzega sobie możliwość udzielenia rabatu od wyliczonej kwoty, jak również skorygowania wyliczeń w przypadku wystąpienia błędu w obliczeniach. Ostateczna kwota do zapłaty zawsze jest potwierdzana w osobnym e-mailu.