MS Excel

Zanim przystąpimy do realizacji szkolenia z tematyki MS Excel zawsze prosimy wszystkich uczestników o wypełnienie specjalnie przygotowanego testu wiedzy badającego poziom zaawansowania poszczególnych osób. Trener na podstawie zebranych wyników jest w stanie przed szkoleniem określić, jaki poziom wiedzy mają poszczególne osoby, co należy usprawnić oraz na jakie funkcje położyć największy nacisk, tak aby nabytą wiedzę uczestnicy mogli od razu wdrożyć do codziennej pracy. Zaletą takiego rozwiązania jest też to, że już bezpośrednio na szkoleniu, znajdują się osoby o zbliżonych umiejętnościach, dzięki czemu cała grupa pracuje w zbliżonym tempie, bez konieczności zaniżania lub zawyżania poziomu dla części osób.

Dodatkowo, osoba zgłaszająca pracowników na szkolenie ma wgląd na jakim poziomie jest dana osoba. Pomoże to w dalszym planowaniu rozwoju pracownika przy ewentualnej późniejszej kontynuacji szkolenia na odpowiednio wyższym poziomie.

Programy naszych szkoleń zawsze są profilowane pod potrzeby konkretnego przedsiębiorstwa lub działu. Oprócz standardowych szkoleń, od kilku do kilkunastu osób, realizujemy również szkolenia indywidualne, coachingi i doradztwo. Warsztaty mogą zostać także  przeprowadzone w oparciu o pliki funkcjonujące w Państwa firmie. Nasze szkolenia prowadzone są na terenie całego kraju (bezpośrednio w siedzibie zamawiającego lub innym dowolnie ustalonym miejscu).

Poniżej znajdą Państwo przykładowe programy szkoleń:

Szkolenia MS Excel
Wstęp do MS Excel (poziom podstawowy)
MS Excel – efektywne przetwarzanie danych (poziom średniozaawansowany)
 Ms Excel – sztuka tworzenia zaawansowanych arkuszy (poziom zaawansowany)
 MS Excel w biurze i administracji
 Szybkie analizy biznesowe – tabele przestawne Ms Excel
 MS Excel w logistyce
 MS Excel w finansach i księgowości
 MS Excel w dziale sprzedaży
 MS Excel w dziale zakupów
Genruj kod html do newsleterrów