Skuteczna komunikacja w dziale IT

Cena netto za os.:
1.490 zł
Regulamin

P - potwierdzone do realizacji (uzbierana minimalna grupa)
N - nowy termin szkolenia

TERMINY SZKOLENIA

Najbliższe terminy

Zapraszamy również do składania zamówień na zakup oryginalnego oprogramowania: Office 365, Windows 10, Visio Online, Project Online, OneDrive for Business, Exchange Online, SharePoint Online, Skype for Business Online i wiele innych.

CEL SZKOLENIA:

Szkolenie skuteczna komunikacja w dziale IT jest dedykowane pracownikom z działów IT, dzięki któremu zdobędą oni wiedzę i umiejętności z zakresu skutecznej komunikacji z Klientem wewnętrznym i zewnętrznym.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA:

Dzięki praktycznemu i warsztatowemu charakterowi szkolenia, jego Uczestnicy poznają najważniejsze zasady efektywnej komunikacji nastawionej na współpracę. Rozpoznają własny styl komunikacyjny i nauczą się, jak skutecznie komunikować się z osobami o innych stylach. Nauczą się również technik aktywnego słuchania, kontrolowania procesu komunikacji za pomocą odpowiednich pytań i posługiwania się metaprogramami ułatwiającymi porozumiewanie się. Poznają mechanizmy powstawania barier we współpracy i konfliktów interpersonalnych i nauczą się im zapobiegać. Dowiedzą się, jak ważną rolę w efektywnym komunikowaniu się pełni informacja zwrotna i nauczą się technik jej właściwego udzielania. Poznają także zasady asertywnej komunikacji i przećwiczą ją w praktyce.

PROGRAM SZKOLENIA

1. Czym jest komunikacja?

 • Czym tak naprawdę jest proces komunikacji?,
 • Co powinieneś umieć? – komponenty sprawnej komunikacji,
 • Autodiagnoza stylu komunikacyjnego uczestników,

2. Bariery w komunikacji:

 • Co słyszysz, gdy inni do Ciebie mówią? – model komunikacji F.S. von Thune’a,
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna – dlaczego spójność komunikatów jest ważna?,
 • Bariery i błędy w komunikacji,
 • Jak powstaje konflikt i jak można go uniknąć?.

3. Efektywna komunikacja nastawiona na współpracę:

 • Ramy efektywnej komunikacji, czyli od problemu do rozwiązania,
 • Jak słuchać aktywnie?,
 • Jak kontrolować proces komunikacji za pomocą właściwych pytań?,
 • Jakich pytań nie zadawać i dlaczego?,
 • Jak unikać zniekształceń i rozbieżnych komunikatów?,
 • Czy posługujesz się wyrażeniami „programującymi sukces”?,
 • Jak komunikować problem czy niezadowolenie?,
 • Jak dzięki znajomości metaprogramów innych ludzi sprawnie się komunikować i unikać konfliktów?.

4. Sztuka udzielania informacji zwrotnej:

 • Informacja zwrotna sposobem budowania sprawnej komunikacji,
 • Jak udzielać informacji zwrotnej pracownikom czy klientom i dalej dobrze z nimi współpracować?,
 • Błędy w udzielaniu informacji zwrotnej i sposoby ich unikania,
 • Technika FUKOZ i komunikat ‘JA’.

5. Cała prawda o asertywności:

 • Czym jest asertywność i w jaki sposób ułatwia ona komunikację?,
 • 5 kroków do asertywnej postawy,
 • Asertywna komunikacja bez nieporozumień – jak skutecznie kontrolować rozmowę i bronić własnych granic?,
 • Obrona przed nierealnymi żądaniami, szantażem, manipulacją i agresją.

6. Komunikacja a styl poznawczy:

 • Dlaczego z niektórymi ludźmi jest nam ciężko się porozumieć – style poznawcze i komunikacyjne,
 • Autodiagnoza własnego stylu komunikacyjnego uczestników,
 • Jak skutecznie komunikować się z osobami o różnych stylach komunikacyjnych i unikać konfliktów.

HARMONOGRAM

Dzień 1Dzień 2
Rejestracja9:45 – 10:00
Zajęcia10:00 – 11:009:00 – 11:00
Przerwa11:00 – 11:1511:00 – 11:15
Zajęcia11:15 – 13:0011:15 – 13:00
Obiad13:00 – 13:4513:00 – 13:45
Zajęcia13:45 – 15:0013:45 – 15:00
Przerwa15:00 – 15:1015:00 – 15:10
Zajęcia15:10 – 17:0015:10 – 16:00

W CENIE ZAWIERAMY

coffee-cup Przerwy kawowe

cutlery Obiad

certificate Certyfikat

ebook Materiały w wersji elektronicznej